Området er merket på kartet, det er altså bare en del av byen som blir berørt.

Vannavslaget er torsdag 23. mai mellom klokken 08:00-11:00, da vi skal foreta en reparasjon på drikkevannsnettet. 

Restaurant Funktionærmessen er orientert.