Barnehagerute

Barnehageruta for barnehageåret 2022/23 finner du her

Barnehageruta for barnehageåret 2023/24 finner du her

Søke, endre og si opp barnehageplass

Klikk HER for å søke, endre og si opp barnehageplass (gjelder for begge barnehagene).
Her skal også søknad om bytte av barnehage og /eller endret oppholdstid søkes. 

Det gjøres oppmerksom på at Longyearbyen fra 01.08.2022 har egen forskrift til Lov om barnehager. Forskrift for barnehagevirksomhet i Longyearbyen definerer hvilke deler av Lov om barnehager som gjelder i Longyearbyen, og vi gjør spesielt oppmerksom på at §31i Lov om barnehager, som omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp, ikke gjelder i Longyearbyen for barn med oppstart etter 01.09.2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trine Berntsen, enhetsleder barnehage, tlf. 90840563.

Vedtekter

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager

Foreldrebetaling og kostpenger

Barnehagesatser per 01.01.2022.

Foreldrebetaling i barehagene 2022.JPG

 

Mobbeombud

Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.

Mobbeombudet skal passe på at alle barn/elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. 

Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke. Les mer her