For å drive persontransport mot vederlag i Longyearbyen, i eller utenfor rute, trengs et løyve for persontransport. Det kan søkes på følgende løyver:

  • Ruteløyve
  • Drosjeløyve
  • Selskapsvognløyve
  • Turvognløyve I (motorvogn registrert for over 8 personer i tillegg til førersete) 
  • Turvognløyve II (motorvogn registrert for høyst 8 personer i tillegg til førersete).

Ruteløyve, drosjeløyve og selskapsvognløyve er det et begrenset antall av, og disse vil bli utlyst når de er ledige.  Transportløyve I og II er det ingen begrensninger på antall.

Transport i tilknytning til aktivitetsturisme omfattes også av løyveplikt (turvognløyve I eller turvognløyve II). Når transport inngår i en aktivitets- eller opplevelsespakke det betales for, vil løyveplikt for transporten utløses dersom det ikke er snakk om enkeltstående tilfeller.

Løyvene tildeles av Longyearbyen lokalstyre, med unntak av Turvognløyve I og II som gis administrativt. Løyvene gis for inntil 5 år av gangen. Løyveavgjørelser som er tatt av lokalstyret kan påklages til Sysselmannen.

Longyearbyen lokalstyre har vedtatt retningslinjer knyttet til forskrift om persontrafikk med motorvogn mot vederlag i Longyearbyen, og vilkår for tildeling og drift av løyver.

Søknad skal sendes på elektronisk søknadsskjema 
Med søknaden skal politiattest og kopi av førerkort legges ved. Bosatte på Svalbard skal henvende seg til Sysselmannen eller søke på Politiets hjemmeside, for å få utstedt politiattest.

Kjøreseddel
Fører av drosje, turvogn, selskapsvogn og rutevogn mot vederlag må, i tillegg til førerkort, også ha kjøreseddel. Denne utferdiges av Sysselmannen og gjelder for 5 år av gangen. Sysselmannens avgjørelser i forbindelse med kjøreseddel kan påklages til Samferdselsdepartementet.

Driveplikt
Den som innehar drosje- eller rutevognløyve plikter å drive den transport løyvene omfatter på helårlig basis, med mindre annet bestemmes av Longyearbyen lokalstyre.

Takster og takstreglement
Longyearbyen lokalstyre godkjenner takster og takstreglement for rutetransport og drosjer.

Miljøkrav
Alle busser som benyttes til ruteløyve for flybuss eller turvognløyve I skal minimum oppfylle kravet til euro3 ved tildeling.
 
Grunnleggende kunnskap om Longyearbyen​
Dersom det kjøres guidet sightseeing med turvognløye I eller II, skal den som guider ha gjennomført byguide-modulen i Svalbard Guide Opplæring hos Visit Svalbard eller tilsvarende, slik at guiden innehar grunnleggende kunnskap om Longyearbyen. Dokumentasjon må medbringes i kjøretøyet.
 

For nærmere informasjon om persontransport mot vederlag, se Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen.