Visit Svalbard

Visit Svalbard AS er i sin helhet eid av Svalbard Reiselivsråd, som er en medlemsbasert organisasjon for reiselivsnæringen på Svalbard.

På deres nettsider kan du lese mer om hva de tilbyr sine medlemmer.

Du kan også følge dem på Facebook

Svalbard Næringsforening

Svalbard Næringsforening ble først etablert for å bistå med kunnskap og råd ut til sine medlemmer tilknyttet næringslivet i Longyearbyen, og operere som et talerør for videre utvikling av verdens nordligste samfunn.

Foreningen har jevnlige møter, og du kan lese mer om dem på deres nettside.

Svalbard Næringsforening

De har også en Facebookside