Longyearbyen lokalstyre

Gjennom opprettelsen av Longyearbyen lokalstyre 1.1.2002 ble det etablert et lokaldemokrati i Longyearbyen. Vårt folkevalgte organ er lokalstyret og består av 15 medlemmer. Dette er også det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre. Etableringen av Longyearbyen lokalstyre har gitt lokalbefolkningen medbestemmelsesrett på viktige områder som samfunns- og arealplanlegging, infrastruktur, næringsutvikling og oppvekstsvilkår.

Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er avgrenset til eget planområde i og rundt Longyearbyen på ca. 260 km2. I dette området kan Longyearbyen lokalstyre drive virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, herunder grunnskole, videregående skole, kulturskole, SFO, barnehager, bibliotek, idrett og kultur, infrastruktur og energiproduksjon.

 

 

Sysselmesteren på Svalbard

Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer. Etaten leders av Sysselmesteren som utnevnes av regjeringen i statsråd.

Mer informasjon om Sysselmesteren på Svalbard finner du her.

Boliger

De fleste i Longyearbyen får tilgang på bolig gjennom sin arbeidsgiver, men det er også en del som har kjøpt egen, privat bolig. De største huseierne er Statsbygg og Store Norske Boliger AS. Sistenevnte leier også ut boliger til private. Nyttige kanaler for å finne private bolig til slag og leie er finn.no og facebook.

Alle boligene i Longyearbyen blir oppvarmet ved hjelp av fjernvarme som leveres fra kraftstasjonen. Kraftstasjonen er Norges eneste kullfyrte kraftverk og sørger også for elektrisiteten.

Sko og bekledning

I Longyearbyen har vi tradisjon for å ta av oss skoene i gangen så snart vi kommer innendørs. Dette stammer fra tidligere tider hvor det var mye kullstøv i luften. Derfor har mange offentlige etater, hoteller etc. skohyller og skohotell rett innenfor inngangsdøra. Husk derfor også å ta med innesko som det er lett å skifte på seg.

Når det gjelder klær er det viktig med både varme og vindtette klær. Visit Svalbard har en illustrerende side om akkurat dette, se her.

Isbjørnfare, selvforsvar og skytetrening

Isbjørnen er verdens største landrovdyr, og den finnes overalt på Svalbard. Det betyr at så snart du beveger deg utenfor selve bebyggelsen i Longyearbyen, anbefales det å medbringe beskyttelse- og skremmemiddeler mot isbjørn. For å bære våpen trengs våpenkort, og dette kan man søke om hos Sysselmesteren, se her.

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening tilbyr jevnlig jegerprøvekurs og skytetreninger på skytebanen som er lokalistert ovenfor flyplassen ved Gruve 3. Mer informasjon finner du her.

Les mer om ferdsel på Svalbard her

Fritidsaktiviteter

Det er et aktivt kultur- og idrettsliv i Longyearbyen. Longyearbyen fikk nytt kulturhus i 2010 hvor det arrangeres kino, konserter og andre kulturarrangement. Svalbardhallen er en flerbrukshall med blant annet idrettshall, svømmehall, skytebane, spinningrom, treningsrom og møterom. Idrettslaget Svalbard Turn har mange aktiviter både her og utendør, se deres sider her.

Skatt

Skatten på Svalbard er lavere enn på fastlandet. Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard skattlegges etter reglene om lønnstrekk når en person er skattemessig bosatt på Svalbard, eller det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet varer i minst 30 dager.

Kontaktinfo Svalbard skattekontor finner du her.

Miljøavgift

Alle tilreisende til Svalbard må betale en miljøavgift på 150 kroner som automatisk inngår i prisen ved kjøp av fly- og cruisebilletter. Fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få denne refundert. Som fastboende regnes alle som er innført i befolkningsregisteret for Svalbard.

Finn informasjon vedr. refusjon av miljøavgiften på sysselmesteren.no 

Telefon, internett, radio og TV

Det er ordinær mobildekning i Longyearbyen. I 2011 åpnet verdens nordligste 4G/LTE nettverk i Longyearbyen. 

Til tross for fjerntliggende beliggenhet kan dagens innbyggere i Longyearbyen dra nytte av det siste innen teknologi – som for eksempel interaktivt IPTV, fibertilkobling til alle boenheter, Triple-Play, og mobilt bredbånd. 

Longyerabyen har som fastlandet DAB dekning for radio.

 

 

Praktiske råd ved flytting til Svalbard

Møbler
Dersom du flytter inn i en umøblert leilighet, bør du i utgangspunktet ta med deg det du trenger av møbler og innbo fra fastlandet, selv om du kanskje kan få kjøpt noe også i Longyearbyen. Vi vil anbefale at du undersøker dette før du kommer hit. Det finnes muligheter for å kjøpe hvitevarer, men lite møbler - bortsett fra bruktsalg i forbindelse med flytting. Utstyr, kopper og bestikk kan stort sett kjøpes i Longyearbyen, men det er begrenset utvalg.

De fleste flyttelassene kommer med båt. Været over ishavet kan være tøft, og vi anbefaler derfor at du pakker flyttegodset ditt ekstra godt. Planlegg flyttingen godt, og reserver båtplass i god tid. Kontakt Bring Svalbard for priser og seilsplan.

Har du tenkt å kjøpe nye møbler før du flytter oppover og få butikken til å sende varene for deg, så husk at Svalbard er fritatt for merverdiavgift. Du kan derfor be om at butikken sender varene til deg uten merverdiavgift. Butikken er imidlertid ikke pålagt å trekke ifra merverdiavgiften. Ønsker de ikke å gjøre det, vil vi bare anbefale at du forsøker neste butikk. Skjema for refusjon av MVA kan fåes hos Sysselmesteren på Svalbard.

Bil
I Longyearbyen har vi ca. 45 km med vei. Hvis du bor sentralt i Longyearbyen har du kanskje ikke bruk for bil i det hele tatt. Det går imidlertid fin an å ta med seg bil fra fastlandet eller å kjøpe ny/brukt bil her. På Svalbard betaler du verken toll eller merverdiavgift på biler. Se Sysselmesteren på Svalbard for mer info. 

Mer informasjon om toll og avgifter finner på sidene til Tolldirektoratet.

Sykehus og tannlege

Longyearbyen sykehus er et akuttmedisink beredskapssykehus som driftes av staten. Longyearbyen er i så måte ikke en kommunal helsetjeneste. Longyearbyen sykehus yter helsetjenester til befolkningen på Svalbard, både primær- og spesialhelsetjenester. Blant tjenestene er lege, tannlege, fysioterapi, helsesøster og jordmor.

Kontaktinfo til Longyearbyen sykehus finner du her.

NAV

NAV Svalbard er lokalisert i Statens hus i Longyearbyen. (Tidligere post- og bankbygget) 

Kontaktinfo: tlf. 55 55 33 33, hvor en kan gjøre avtaler og få innblikk i egen sak.

Kjøp av alkohol - alkoholkort

Salg av alkoholholdige drikkevarer er kvoteregulert på Svalbard. Om du er fastboende vil din arbeidsgiver besørge alkoholkort til deg via Sysselmesteren på Svalbard. Det kan hentes ut på Nordpolet som er Longyearbyens vinmonopol.

Hvis du ikke har arbeidsgiver kan du søke om alkoholkort direkte hos Sysselmesteren.

Er du tilreisende må flybillett/boardingkort vises ved kjøp av alkohol, som ved annen taxfree handel.

Sysselmesterens sider finner du mer informasjon om inn- og utførsel av alkohol og tobakk.