Om ungdomsrådet

Et ungdomsråd er en gruppe ungdommer som representerer ungdom der de bor, det vil si i kommunen eller fylkeskommunen. Meningen med ungdomsrådet er at ungdom skal få si sin mening om politikken i kommunen, og er dermed en arena for å ivareta FNs barnekonvensjon artikkel 12, som sier at barn har rett til å bli hørt i saker om angår det, og at barns meninger skal vektlegges.

Longyearbyen ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd, som består av en gruppe ungdommer i Longyearbyen fra ungdomsskolen og videregående skole. Deres jobb er å ivareta barn og unges interesser, og medlemmene av ungdomsrådet har en spesiell oppgave i å representere barn og unges meninger for politikerne.

I tillegg til å jobbe med politiske og egne saker, behandler Longyearbyen ungdomsråd søknader og tildeler midler til lag og foreninger, prosjekt eller enkeltpersoner. Longyearbyen lokalstyre stiller hvert år midler til disposisjon som ungdomsrådet selv tildeler. Det vil si at ungdomsrådet bestemmer hvor mye penger som skal gis, og hvem pengene skal gis til.

Ungdomsrådet består av følgende:
 

Leder Embla Abild
Nestleder Mia Ekeblad Eggenfellner
Hanna Lindland Ree
Iben Nikoline Abild
Linnea Mari Våtvik
Ero Stiberg-Hansen

Møtedokumenter

Det blir valgmøte den 19. oktober. Her skal det velges nytt ungdomsråd. Info blir lagt ut på sosiale medier, på skolen og på klubben & UHU.

Møtedokumenter til politisk behandling finner du i Publikum