Åpningstider Miljøstasjonen:

åpningstider.jpgMandag: Stengt
Tirsdag: 12.00-16.00
Onsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 12.00-18.00
Fredag: 08.00-12.00

*Stengt på offentlige helligdager, egne åpningstider i forbindelse med høytider

Kildesortering i Longyearbyen

Sorteringscontainer i Longyearbyen

Matavfall - matavfall skal kvernes i matavfallskvernen i vasken. Alle husstander skal ha matavfallskvern montert.

Glass - flasker, emballasjeglass, porselen og stentøy. Egen luke i storteringscontainer. IKKE kast plastposer i containeren for glass.

Papp/ bølgepapp - egen luke i sorteringscontainer. Husk å ta ut isopor/ plast fra pappkassen. Pizza-esker og eggekartong skal ikke i papp.

Metallemballasje - egen luke i sorteringscontainer. Blikkbokser, tomme brus- og ølbokser. IKKE kast plastposer i containeren for metall.

Farlig avfall - Leveres i rød boks eller på miljøstasjonen. Asbest/ eternitt, batteri, impregnert trevirke, maling, lim, lakk, kjemikalier, filler/papir som er brukt for å tørke kjemikalier, lightere, lyspærer, lysstoffrør (må ikke knuses), elektrisk og elektronisk avfall.

Restavfall - leveres i container med tre luker merket restavfall. Se sorteringsveileder.

Sorteringsguide

Sorteringscontainer

Abonnement og priser

Årsgebyr for husstander settes hvert år av lokalstyret

For 2020 er prisene som følger:

Gebyr renovasjon husholdninger 2020
Bolig 0-39 m2 pr. år kr 2780,-
Bolig 40-59 m2 pr. år kr 3294,-
Bolig 60-99 m2 pr. år kr 4800,-
Bolig > 100m2 pr. år kr 5660,-
Gebyr for feilsortering   kr 3900,-
Husholdninger leverer avfall i sorteringscontainere/røde bokser. Annet avfall fra husholdningene (for stort til å gå i container/boks) bringes til og leveres på avfallsmottaket uten ekstra kostnad i anleggets åpningstid. Farlig avfall (inntil 1000 kg), elektrisk og elektronisk utstyr (inntil 150 kg per stk) og snøscootere leveres gratis ......... ...............
Renovasjon faktureres kvartalsvis pr. 1.februar, 1. mai, 1. august og 1.november.     

 

Matavfallskverner

I Longyearbyen er det pålagt å ha installert matavfallskverner i alle bygg med kjøkken (Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde). Bygningseier har ansvar for anskaffelse, drift og vedlikehold av kverner. 

Bruksanvisning

Enheten har egen rotor for å unngå til-tetning og denne produserer en klikkelyd når den svinger på plass. Dette indikerer normal oppstart.

 1. Fjern universalverktøy/ propp. Ha vannkranen med kaldt vann på halv styrke
 2. Sku bryteren på ON, avfallskvernens motor går da på full styrke og klar til bruk
 3. Skrap nedi avfall. For å redusere tiden for kverning kan store biter bein o.l. deles opp i mindre før de sendes ned i kvernen. Kvernen vil normalt regulere hastigheten ut i fra hvor mye som puttes nedi og hvor harde gjenstandene er. Dette er normalt og skyldes regulering av dreiemoment for motoren
 4. La kun kaldt vann gå gjennom kvernen de siste 15s før den skrus av. Dette sikrer at alt avfall blir skyllet ut av kvernen og til nedløpsbend
 5. Det er ikke anbefalt å benytte varmt vann i kverneprosessen. Kaldt vann sikrer konsistensen på avfallet og dermed bedre utskylling til nedløpsbend

Ytterligere tips

 1. Se til at avfallskvernen er tom før du benytter oppvaskmaskin for å ikke overbelaste nedløp
 2. Bruk universalverktøy/ propp for avfallskvernen slik at ikke uventede gjenstander mistes i avfallskvernen
 3. Avfallskvernen er solid bygget for å gi deg mange års problemfri kverning. Den vil håndtere alt av normale matrester, men vil ikke kverne gjenstander som plastikk, blikkbokser, brukskorker, glass, porselen, lær/skinn, tøy, gummi, hyssing, musling- og blåskjell, aluminiumsfolie eller fjær.

Rengjøring og vedlikehold

 • Motoren er smurt opp fra fabrikk for permanent smøring. Avfallskvernen er også selvrensende. ALDRI bruk kjemikalier eller midler for rengjøring av sluk (f.eks Plumbo) i avfallskvernen, da dette vil medføre korrosjon av metallene i kvernen.

 

Bruktikken

Åpningstider:
Tirsdager: 16:00-19:00
Torsdager: 16.00-19.00
Lørdager: 11:00-14:00

Bruktikken er en bruktbutikk som drives av UNIS studentenes miljøgruppe. Her kan du få tak i brukte klær, gardiner, sengetøy, bøker og andre ting gratis. Du kan også donere ting som du ikke trenger lenger. 

Vennligst lever ting til Bruktikken kun i åpningstidene. Tingene skal være rene, i orden og brukbare for andre. 

Butikken ligger i et lite hus mellom Svalbardbutikken og postkontoret: 

Bruktikken

Næringskunder:

Næringsavfall - sorteringsguide

Næringslivet oppfordres til å sortere i de samme fraksjoner som husholdningskundene. Dette legges det opp til fra lokalstyrets side både hva gjelder mottakssystem ved avfallsanlegget, og når det gjelder priser for levering av avfall.

Farlig avfall:

Avfallsmottaket i Longyearbyen tar imot det meste av farlig avfall. Ta alltid kontakt med personalet ved levering av farlig avfall. Farlig avfall må være forsvarlig pakket inn og merket med innhold ved levering.

Næringskunder skal alltid deklarere sitt farlige avfall og levere ferdig utfylt skjema sammen med leveransen. Dette gjøres på www.avfallsdeklarering.no. Avfallsanlegget kan bistå med dette. 

Generelt gjelder at avfallsanlegget gjerne kan kontaktes for veiledning ut over nedenstående beskrivelse.

Sorteringsfraksjoner avfall i Longyearbyen
Matavfall Alt matavfall skal kvernes i matavfallskvern
Papp  Brun bølgepapp, og pappesker av samme kvalitet
Papir  Aviser, ukeblader og kopipapir
Glass Flasker, emballasjeglass. OBS: Vindusglass kan inneholde PCB. Kontakt avfallsmottaket før jobben starter!
 Metall
 • Aluminiumsbokser og metallemballasje 
 • Større metallgjenstander
Trevirke

Ubehandlet trevirke

OBS: Metallbolter må fjernes!

Inert avfall Gips/betong; ikke nedbrytbart avfall.
Brennbart restavfall Plast, isolasjonsmateriale, småemballasje – og alt annet som ikke passer de angitte sorteringsfraksjonene.
Deponirest Avfall uegnet for kverning og brenning
EE-avfall Alt som har gått på strøm inkl ledningene og batteriene.
Farlig avfall Maling, lakk, olje – se gebyrregulativet for komplett oversikt.
Kjøretøy

Person- og varebiler. Snøscootere.

Busser, lastebiler, anleggsmaskiner tas ikke i mot på avfallsanlegget.

 

Næringsavfall - prisliste

Under følger prisliste for levering av avfall som ikke omfattes av husholdningsordningen for 2020

Prisliste 2020
Renovasjon utrangerte kjøretøy    
Person- og varebiler per stk 2650,00
Snøscooter reg. på firma (levert, ikke innhenting) per stk 796,00
Innhenting snøskuter privat    
Innhenting for vraking bil/snøscooter (næring) per stk 1789,00
Person- og varebiler som har vært 1.gangs-registrert m/vrakpant på fastlandet per stk  
     
Renovasjon næring    
Avfall fra næringskunder faktureres etter prisliste under. Ved levering av store mengder, ta kontakt for pristilbud.     
Ordinært avfall    
Papp pr. kg. 4,13
Papir pr. kg. 4,13
Glass  pr. kg. 4,13
Aluminiumsbokser/metallemballasje pr. kg. 4,13
Trevirke pr. kg. 4,13
Metall pr. kg. 4,13
Brennbart restavfall pr. kg. 9,48
Inert avfall (betong som er dokumentert uten farlig avfall eller lignende) pr. kg. 9,48
Gips, gjenvinnbart kvalitet pr. kg. 4,37
Deponirest pr. kg. 9,48
Deponirest som må ned til fastlandet pr. kg. 10,92
Matfett/frityrolje pr. kg. 6,83
Matavfall pr. kg. 10,92
Gebyr for feilsortering pr gang  12144,56
Utfylling deklarasjonspapir farlig avfall   106,00
Nytt avfallskort   100,00
Elektrisk og elektronisk avfall    
Elektrisk og elektronisk avfall - enheter under 150 kg pr. kg. 4,12
Elektrisk og elektronisk avfall - enheter over 150 kg  pr. kg. 9,48
Lyspærer og lysrør pr. kg. 15,90
     
Farlig avfall    
Asbest pr kg 10,92
Baser, organiske pr.kg 64,08
Basisk organisk avfall, flytende pr.kg 76,28
Batterier kadmium (NaCd-batterier) pr.kg. 21,20
Batterier litium pr.kg 84,81
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv pr.kg 198,36
Blybatterier pr.kg 14,87
Bremsevæske/kjølevæske pr.kg 18,13
Drivstoff og fyringsolje pr.kg 14,06
Fotokjemikalier pr.kg 36,63
Herdere, uorganiske peroksider pr.kg 140,38
Isocyanater pr.kg 106,71
Isolerglassvinduer med klorparafiner pr. kg. 13,78
Isolerglassvinduer med PCB pr kg 4,77
Kadmiumholdig avfall pr.kg 315,92
Kostemasse/aske pr.kg 4,58
Kvikksølv pr.kg 786,15
Løsemidler med halogen pr.kg 30,50
Maling, lim og lakk (vannbasert og ikke vannbaserte) pr.kg 21,59
Olje- og fettavfall pr.kg 10,35
Oljeemulsjoner (slam og skutebunnsvann) pr. kg 45,76
Oljefiltre pr.stk 9,45
Organisk avfall m/halogen pr.kg 82,51
Organisk avfall u/halogen pr.kg 76,28
PCB kondensatorer  pr.stk 14,87
PCB-holdig avfall pr.kg 30,53
Rengjøringsmidler pr.kg 31,80
Slam fra oljeutskiller pr.kg 21,59
Spillolje (ikke refusjonspliktig) pr.kg 10,41
Spraybokser pr. kg 26,32
Sterkt reaktivt stoff pr.kg 323,48
Surt organisk avfall, flytende pr.kg 100,42
Syrer, uorganiske pr.kg 64,08
Trevirke, CCA-impregnert pr.kg 7,63
Trevirke, kreosotimpregnert pr.kg 8,39
Uorganiske salter pr.kg 82,86
     
Containerservice    
Leie av container inntil 20m3 pr. mnd 590,00
Leie av container 20 - 30m3 pr. mnd 1800,00
Tømming av container i byen pr. gang 1120,00
Tømming av container utenfor byen pr. gang 5000,00
Døgnleie cont inntil 20 m3 pr. døgn 120,00
Døgnleie cont 20 - 30 m3 pr. døgn 170,00
     
Diverse    
Rød boks for farlig avfall (mer enn 1 pr husstand/arb.plass)   160,00
Plastsekker, bunt a 10 stk pr. bunt 130,00

Leie container

Trykk her for all bestilling av containere.

Betingelser for leie av container:

 1. Denne avtalen gjelder for leie av avfallscontainere på Svalbard.
 2. Betaling skjer etterskuddsvis og faktureres hvert kvartal i henhold til gjeldende gebyrregulativ. Se her for gjeldende gebyrregulativ.
 3. Leietager er ansvarlig for hva som kastes i containeren. Leietager er forpliktet til å holde containeren avlåst eller innenfor avsperret område. Med mindre annet avtales med personell på avfallsanlegget skal avfall sorteres i henhold til regler for Longyearbyen planområde. Det skal ikke kastes avfall som er brann eller eksplosjonsfarlig. Farlig avfall skal ikke kastes i containere, men leveres separat til avfallsanlegget. Brudd på ovenstående kan føre til gebyr i henhold til gjeldende reglement.
 4. Leietager er erstatningsansvarlig for skader som påføres containeren i leieperioden. Dette gjelder ikke skader i forbindelse med henting og utsetting.
 5. Leietager forplikter å stille med et flatt og sikkert område for plassering av containeren. Leietager er ansvarlig for snørydding og strøing rundt containeren slik at det er mulig å tømme denne på en sikker måte. Leietager er forpliktet til å hindre parkering foran eller nær inntil containeren i forkant av tømming. Ved brudd på ovenstående kan leietager bli fakturert for mislykket henting.

Miljøfyrtårn

Longyearbyen lokalstyre er sertifiseringsmyndighet for miljøfyrtårn

For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør - og som et næringspolitisk virkemiddel. I tillegg har kommunen en viktig rolle i det praktiske miljøfyrtårnarbeidet, da Stiftelsen Miljøfyrtårn har delegert sertifiseringsmyndigheten ned til den enkelte kommune. Longyearbyen lokalstyre er sertifiseringsmyndighet i Longyearbyen planområde. Ta kontakt med Karine Hauan.

Avfallsplan - strategisk plan

Longyearbyen har en langsiktig, strategisk avfallsplan som ble vedtatt i lokalstyret 13. feburar 2017. Målsetningen for avfallshåndteringen i Longyearbyen er:

 • Avfall i Longyearbyen skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker
 • Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal ressurs- og miljømessig være minst like god som på fastlandet

miljøstasjon Longyearbyen