Åpningstider

Miljøstasjonen er på Hotellneset ute ved flyplassen. 

åpningstider.jpg

Åpningstider: 
Mandag: 12.00-16.00
Tirsdag: 12.00-16.00
Onsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 12.00-18.00
                            
Fredag: 08.00-12.00

Stengt på offentlige helligdager, egne åpningstider i forbindelse med høytider.

 

Kildesortering i Longyearbyen

 

På nettstedet sortere.no kan man velge Longyearbyen og få relevant sorteringsinformasjon. 

Informasjonen finnes også via en app man finner i Appstore.

Sorteringsguide hjemme for husholdning (norsk)

Utvidet sorteringsguide på Miljøstasjonen (norsk)

Sorting Guide for Household waste (Engelsk)

Detailed sorting guide at the Environmental Station (Engelsk)

คำาแนะนำาในการคัดแยก ขยะในครัวเรือน (thai)

คู่ มือการคัดแยก (thai)

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ Бытовые отходы (russisk)

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ в Экологическая станция (russisk)
 

Farlig avfall - Leveres i rød boks eller på miljøstasjonen. Batterier, impregnert trevirke, maling, gassbeholdere, lim, lakk, kjemikalier, filler/papir som er brukt for å tørke kjemikalier, lightere, lyspærer og lysstoffrør (må ikke knuses), elektrisk og elektronisk avfall.

Glassemballasje - Alt emballasjeglass. Ikke annen type glass (altså IKKE vinduer, ildfaste former etc.) Tømmes for innhold og skylles. Egen luke i storteringscontainer. IKKE kast plastposer i containeren for glass.

Papp/ bølgepapp - egen luke i sorteringscontainer. Husk å ta ut isopor/ plast fra pappkassen. 

Papir - Aviser, ukeblad, kopipapir, konvolutter

Matavfall - matavfall skal kvernes i matavfallskvernen i vasken. Alle kjøkken skal ha matavfallskvern montert. Bananskall, avokadosteiner, store bein, fiskehoder etc. går ikke gjennom kverna og bør kastes i restavfall.

Metallemballasje - egen luke i sorteringscontainer. Blikkbokser, tomme brus- og ølbokser. IKKE kast plastposer i containeren for metall.

Restavfall - leveres i container med tre luker merket restavfall. Plast, isopor, hardplast, gavepapir, blandingsprodukter du ikke finner i en annen kategori. 

Gjenstander til ombruk - F.eks. tekstiler, små møbler, kjøkkenutstyr etc. Leveres til ombrukscontaineren på Miljøstasjonen. Gjenstandene skal være rene og hele. Gis til Bruktikken. 

 

Abonnement og priser husholdningsavfall

Årsgebyr for husstander settes hvert år av lokalstyret. 

For 2024 er prisene som følger:

Bolig 0-39 m2pr. årkr 3312
Bolig 40-59 m2pr. årkr 3925
Bolig 60-99 m2pr. årkr 5719
Bolig > 100m2pr. årkr 6744
Studentbolig/ hybel uten eget kjøkkenpr. årkr 2246
Gebyr for feilsortering kr 4647
Husholdninger leverer avfall i sorteringscontainere/røde bokser. Annet husholdningsavfall (for stort til å gå i container/boks) bringes til og leveres på miljøstasjonen uten ekstra kostnad i anleggets åpningstid. Farlig avfall (inntil 1000 kg), elektrisk og elektronisk utstyr (inntil 150 kg per stk) snøskutere og biler leveres gratis. Byggavfall over 1000 kg regnes ikke som husholdningsavfall og må betales for som næringsavfall.   
Gebyr renovasjon husholdninger 2024


Godtgjørelse for snøskutere og biler: I 2024 får privatpersoner 2000 kr for å levere skuter og 3000 kr for bilvrak. Skiltene må være levert til Sysselmesteren og kopi av vognkort må leveres. Ordningen gjelder kun skutere/biler registrert på en privatperson i minst 1 år. Du kan altså levere inn kjøretøy du ikke selv har eid i ett år, så lenge en privatperson har eid kjøretøy siste året. Får du skriftlig fullmakt fra eier kan du også levere andre sitt kjøretøy. Du kan få utbetalt vrakpant for opptil 15 skutere/biler i året. Skutere og biler kan leveres inn i åpningstiden til Miljøstasjonen. Da får du et skjema som du fyller ut. Utbetaling tar maks 6 uker.

 

Matavfallskverner

I Longyearbyen er det pålagt å ha installert matavfallskverner i alle bygg med kjøkken (Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde). Bygningseier har ansvar for anskaffelse, drift og vedlikehold av kverner. 

Bruksanvisning

Enheten har egen rotor for å unngå til-tetning og denne produserer en klikkelyd når den svinger på plass. Dette indikerer normal oppstart.

 1. Fjern universalverktøy/ propp. Ha vannkranen med kaldt vann på halv styrke
 2. Sku bryteren på ON, avfallskvernens motor går da på full styrke og klar til bruk
 3. Skrap nedi avfall. For å redusere tiden for kverning kan store biter bein o.l. deles opp i mindre før de sendes ned i kvernen. Kvernen vil normalt regulere hastigheten ut i fra hvor mye som puttes nedi og hvor harde gjenstandene er. Dette er normalt og skyldes regulering av dreiemoment for motoren
 4. La kun kaldt vann gå gjennom kvernen de siste 15s før den skrus av. Dette sikrer at alt avfall blir skyllet ut av kvernen og til nedløpsbend
 5. Det er ikke anbefalt å benytte varmt vann i kverneprosessen. Kaldt vann sikrer konsistensen på avfallet og dermed bedre utskylling til nedløpsbend

Ytterligere tips

 1. Se til at avfallskvernen er tom før du benytter oppvaskmaskin for å ikke overbelaste nedløp
 2. Bruk universalverktøy/ propp for avfallskvernen slik at ikke uventede gjenstander mistes i avfallskvernen
 3. Avfallskvernen er solid bygget for å gi deg mange års problemfri kverning. Den vil håndtere alt av normale matrester, men vil ikke kverne gjenstander som plastikk, blikkbokser, brukskorker, glass, porselen, lær/skinn, tøy, gummi, hyssing, musling- og blåskjell, aluminiumsfolie eller fjær.

Rengjøring og vedlikehold

 • Motoren er smurt opp fra fabrikk for permanent smøring. Avfallskvernen er også selvrensende. ALDRI bruk kjemikalier eller midler for rengjøring av sluk (f.eks Plumbo) i avfallskvernen, da dette vil medføre korrosjon av metallene i kvernen.

 

Bruktikken

Butikken ligger i Lia vei 224 nr 8.

Åpningstider:

Tirsdager: 16.00-19.00
Torsdager: 16.00 -19.00
Lørdager: 11.00-14.00

For mer info se her

Bruktikken er en bruktbutikk som drives av UNIS studentenes miljøgruppe. Her kan du få tak i brukte klær, gardiner, sengetøy, bøker og andre ting gratis. Du kan også donere ting som du ikke trenger lenger. 

Vennligst lever ting til Bruktikken kun i åpningstidene. Tingene skal være rene, i orden og brukbare for andre. Det er også mulig å levere brukbare ting på Miljøstasjonen i åpningstidene.

 

 

Foto: Longyearbyen lokalstyre
Foto: Longyearbyen lokalstyre

Snøskuter- og bilvrak

Godtgjørelse for snøskuter- og bilvrak 

I 2024 får privatpersoner 2000 kr for å levere skuter og 3000 kr for bilvrak. Ordningen gjelder kun skutere/biler registrert på en privatperson i minst 1 år. Eventuelt som har vært registrert på en privatperson minst 1 år før avregistrering. Du kan altså levere inn kjøretøy du ikke selv har eid i ett år, så lenge en privatperson har eid kjøretøy det siste året. Får du skriftlig fullmakt fra eier kan du også levere andre sitt kjøretøy. 

Du kan få utbetalt vrakpant for opptil 15 skutere/biler i året. Ordningen gjelder også for 2024. Skutere og biler kan leveres inn i åpningstiden til Miljøstasjonen.

Last ned skjema: Godtgjørelse for snøskuter og bilvrak og ta med ved innlevering. Utbetaling tar maks 6 uker.

Næringsavfall - sorteringsguide

Næringslivet oppfordres til å sortere i de samme fraksjoner som husholdningskundene. Dette legges det opp til fra lokalstyrets side både hva gjelder mottakssystem ved avfallsanlegget, og når det gjelder priser for levering av avfall.

Farlig avfall:

Avfallsmottaket i Longyearbyen tar imot det meste av farlig avfall. Ta alltid kontakt med personalet ved levering av farlig avfall. Farlig avfall må være forsvarlig pakket inn og merket med innhold ved levering.

Næringskunder skal alltid deklarere sitt farlige avfall og levere ferdig utfylt skjema sammen med leveransen. Dette gjøres på www.avfallsdeklarering.no. Avfallsanlegget kan bistå med dette. 

Generelt gjelder at avfallsanlegget gjerne kan kontaktes for veiledning ut over nedenstående beskrivelse.

MatavfallAlt matavfall skal kvernes i matavfallskvern
Papp Brun bølgepapp, og pappesker av samme kvalitet
Papir Aviser, ukeblader og kopipapir
GlassFlasker, emballasjeglass. OBS: Vindusglass kan inneholde PCB. Kontakt avfallsmottaket før jobben starter!
 Metall
 • Aluminiumsbokser og metallemballasje 
 • Større metallgjenstander
Trevirke

Ubehandlet trevirke

OBS: Metallbolter må fjernes!

Inert avfallGips/betong; ikke nedbrytbart avfall.
Brennbart restavfallPlast, isolasjonsmateriale, småemballasje – og alt annet som ikke passer de angitte sorteringsfraksjonene.
DeponirestAvfall uegnet for kverning og brenning
EE-avfallAlt som har gått på strøm inkl ledningene og batteriene.
Farlig avfallMaling, lakk, olje – se gebyrregulativet for komplett oversikt.
Kjøretøy

Person- og varebiler. Snøscootere.

Busser, lastebiler, anleggsmaskiner tas ikke i mot på avfallsanlegget.

Sorteringsfraksjoner avfall i Longyearbyen

 

Næringsavfall - prisliste

Under følger prisliste for levering av avfall som ikke omfattes av husholdningsordningen for 2024. 

Prisliste 2024 - se i sidemeny og trykk på renovasjon

Leie container

Trykk her for all bestilling av containere.

Betingelser for leie av container:

 1. Denne avtalen gjelder for leie av avfallscontainere i Longyearbyen. 
 2. Betaling skjer etterskuddsvis og faktureres hvert måned i henhold etter gjeldende gebyrregulativ. 
  Gjeldende gebyrregulativ
 3. Leietager er ansvarlig for hva som kastes i containeren. Leietager er forpliktet til å holde containeren avlåst eller innenfor avsperret område. Med mindre annet avtales med personell på miljøstasjonen skal avfall sorteres i henhold til regler for Longyearbyen planområde. Det skal ikke kastes avfall som er brann eller eksplosjonsfarlig. Farlig avfall skal ikke kastes i containere, men leveres separat til miljøstasjonen. Brudd på ovenstående kan føre til gebyr i henhold til gjeldende reglement.
 4. Leietager er erstatningsansvarlig for skader som påføres containeren i leieperioden. Dette gjelder ikke skader i forbindelse med henting og utsetting.
 5. Leietager forplikter å stille med et flatt og sikkert område for plassering av containeren. Leietager er ansvarlig for snørydding og strøing rundt containeren slik at det er mulig å tømme denne på en sikker måte. Leietager er forpliktet til å hindre parkering foran eller nær inntil containeren i forkant av tømming. Ved brudd på ovenstående kan leietager bli fakturert for mislykket henting.

Avfallsplan - strategisk plan

Longyearbyen har en langsiktig, strategisk avfallsplan som ble vedtatt i lokalstyret 13. feburar 2017. Målsetningen for avfallshåndteringen i Longyearbyen er:

 • Avfall i Longyearbyen skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker
 • Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal ressurs- og miljømessig være minst like god som på fastlandet