Åpningstider Miljøstasjonen:

Miljøstasjonen er på Hotellneset ute ved flyplassen. 

åpningstider.jpg

Åpningstider: 
Mandag: Stengt
Tirsdag: 12.00-16.00
Onsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 12.00-18.00
                            
Fredag: 08.00-12.00

Stengt på offentlige helligdager, egne åpningstider i forbindelse med høytider

 

Kildesortering i Longyearbyen

QgC 4DDE 4YnDA 4oQEaoAEaoAEaoAEaoAGDNcDghJNmXZNmbqcRBiccJA 12kGQHyA 6QBmiABmiABmiABmiAwQkNsB gAV 0GGJwwOGFwQgM 0QAM 0QAM 0QAM 0QAMGa 4DBCSfNuibN 3E 4jDE 44SBrsIMkOkB 0gDdAADdAADdAADdAAgxMaYD 9AA 7oMMDhhcMLghAZogAZogAZogAZogAYM 1gCDE 06adU 2auZ 1GGJxwkDTYQZIdIDtAGqABGqABGqABGqABBic 0wH 6ABnQZ D 9Pyql 7Hci 2VgAAAABJRU 5ErkJggg==

Sorteringsguide hjemme for husholdning (norsk)

Utvidet sorteringsguide på Miljøstasjonen (norsk)

Sorting Guide for Household waste (Engelsk)

Detailed sorting guide at the Environmental Station (Engelsk)

คำาแนะนำาในการคัดแยก ขยะในครัวเรือน (thai)

คู่ มือการคัดแยก (thai)

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ Бытовые отходы (russisk)

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ в Экологическая станция (russisk)
 

Farlig avfall - Leveres i rød boks eller på miljøstasjonen. Batterier, impregnert trevirke, maling, gassbeholdere, lim, lakk, kjemikalier, filler/papir som er brukt for å tørke kjemikalier, lightere, lyspærer og lysstoffrør (må ikke knuses), elektrisk og elektronisk avfall.

Glassemballasje - Alt emballasjeglass. Ikke annen type glass (altså IKKE vinduer, ildfaste former etc.) Tømmes for innhold og skylles. Egen luke i storteringscontainer. IKKE kast plastposer i containeren for glass.

Papp/ bølgepapp - egen luke i sorteringscontainer. Husk å ta ut isopor/ plast fra pappkassen. 

Papir - Aviser, ukeblad, kopipapir, konvolutter

Matavfall - matavfall skal kvernes i matavfallskvernen i vasken. Alle kjøkken skal ha matavfallskvern montert. Bananskall, avokadosteiner, store bein, fiskehoder etc. går ikke gjennom kverna og bør kastes i restavfall.

Metallemballasje - egen luke i sorteringscontainer. Blikkbokser, tomme brus- og ølbokser. IKKE kast plastposer i containeren for metall.

Restavfall - leveres i container med tre luker merket restavfall. Plast, isopor, hardplast, gavepapir, blandingsprodukter du ikke finner i en annen kategori. 

Gjenstander til ombruk - F.eks. tekstiler, små møbler, kjøkkenutstyr etc. Leveres til ombrukscontaineren på Miljøstasjonen. Gjenstandene skal være rene og hele. Gis til Bruktikken. 

 

Abonnement og priser

Årsgebyr for husstander settes hvert år av lokalstyret. 

For 2022 er prisene som følger:

Gebyr renovasjon husholdninger 2022
Bolig 0-39 m2 pr. år kr 2863
Bolig 40-59 m2 pr. år kr 3393
Bolig 60-99 m2 pr. år kr 4944
Bolig > 100m2 pr. år kr 5830
Studentbolig/ hybel uten eget kjøkken pr. år kr 2000
Gebyr for feilsortering   kr 4017
Husholdninger leverer avfall i sorteringscontainere/røde bokser. Annet avfall fra husholdningene (for stort til å gå i container/boks) bringes til og leveres på avfallsmottaket uten ekstra kostnad i anleggets åpningstid. Farlig avfall (inntil 1000 kg), elektrisk og elektronisk utstyr (inntil 150 kg per stk) og snøskutere leveres gratis    


Godtgjørelse for snøskutere og biler: I 2022 får privatpersoner 1000 kr for å levere skuter og bilvrak. Skiltene må være levert til Sysselmesteren og kopi av vognkort må leveres. Ordningen gjelder kun skutere/biler registrert på privatpersoner i minst 1 år. Du kan få utbetalt vrakpant for opptil 10 skutere/biler i året. Ordningen gjelder foreløpig for 2022 og 2023, eller så langt midlene rekker. Skutere og biler kan leveres inn i åpningstiden til Miljøstasjonen. Da får du et skjema som du fyller ut. Utbetaling tar maks 6 uker.

 

Matavfallskverner

I Longyearbyen er det pålagt å ha installert matavfallskverner i alle bygg med kjøkken (Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde). Bygningseier har ansvar for anskaffelse, drift og vedlikehold av kverner. 

Bruksanvisning

Enheten har egen rotor for å unngå til-tetning og denne produserer en klikkelyd når den svinger på plass. Dette indikerer normal oppstart.

 1. Fjern universalverktøy/ propp. Ha vannkranen med kaldt vann på halv styrke
 2. Sku bryteren på ON, avfallskvernens motor går da på full styrke og klar til bruk
 3. Skrap nedi avfall. For å redusere tiden for kverning kan store biter bein o.l. deles opp i mindre før de sendes ned i kvernen. Kvernen vil normalt regulere hastigheten ut i fra hvor mye som puttes nedi og hvor harde gjenstandene er. Dette er normalt og skyldes regulering av dreiemoment for motoren
 4. La kun kaldt vann gå gjennom kvernen de siste 15s før den skrus av. Dette sikrer at alt avfall blir skyllet ut av kvernen og til nedløpsbend
 5. Det er ikke anbefalt å benytte varmt vann i kverneprosessen. Kaldt vann sikrer konsistensen på avfallet og dermed bedre utskylling til nedløpsbend

Ytterligere tips

 1. Se til at avfallskvernen er tom før du benytter oppvaskmaskin for å ikke overbelaste nedløp
 2. Bruk universalverktøy/ propp for avfallskvernen slik at ikke uventede gjenstander mistes i avfallskvernen
 3. Avfallskvernen er solid bygget for å gi deg mange års problemfri kverning. Den vil håndtere alt av normale matrester, men vil ikke kverne gjenstander som plastikk, blikkbokser, brukskorker, glass, porselen, lær/skinn, tøy, gummi, hyssing, musling- og blåskjell, aluminiumsfolie eller fjær.

Rengjøring og vedlikehold

 • Motoren er smurt opp fra fabrikk for permanent smøring. Avfallskvernen er også selvrensende. ALDRI bruk kjemikalier eller midler for rengjøring av sluk (f.eks Plumbo) i avfallskvernen, da dette vil medføre korrosjon av metallene i kvernen.

 

Bruktikken

Butikken ligger i Lia vei 224 nr 8.

Åpningstider:

Tirsdager: 16.00-19.00
Torsdager: 16.00 -19.00
Lørdager: 11.00-14.00

For mer info se her

Bruktikken er en bruktbutikk som drives av UNIS studentenes miljøgruppe. Her kan du få tak i brukte klær, gardiner, sengetøy, bøker og andre ting gratis. Du kan også donere ting som du ikke trenger lenger. 

Vennligst lever ting til Bruktikken kun i åpningstidene. Tingene skal være rene, i orden og brukbare for andre. Det er også mulig å levere brukbare ting i en egen container på Miljøstasjonen i åpningstidene.

 

 

Foto: Longyearbyen lokalstyre
Foto: Longyearbyen lokalstyre

Godtgjørelse for snøskuter- og bilvrak

I 2022 får privatpersoner 1000 kr for å levere skuter og bilvrak. Skiltene må være levert til Sysselmesteren og kopi av vognkort må leveres. Ordningen gjelder kun skutere/biler registrert på privatpersoner i minst 1 år. Eventuelt som har vært registrert på en privatperson minst 1 år før avregistrering.

Du kan få utbetalt vrakpant for opptil 10 skutere/biler i året. Ordningen gjelder foreløpig for 2022 og 2023, eller så langt midlene rekker. Skutere og biler kan leveres inn i åpningstiden til Miljøstasjonen. Da får du et skjema som du fyller ut. Utbetaling tar maks 6 uker.

Næringsavfall - sorteringsguide

Næringslivet oppfordres til å sortere i de samme fraksjoner som husholdningskundene. Dette legges det opp til fra lokalstyrets side både hva gjelder mottakssystem ved avfallsanlegget, og når det gjelder priser for levering av avfall.

Farlig avfall:

Avfallsmottaket i Longyearbyen tar imot det meste av farlig avfall. Ta alltid kontakt med personalet ved levering av farlig avfall. Farlig avfall må være forsvarlig pakket inn og merket med innhold ved levering.

Næringskunder skal alltid deklarere sitt farlige avfall og levere ferdig utfylt skjema sammen med leveransen. Dette gjøres på www.avfallsdeklarering.no. Avfallsanlegget kan bistå med dette. 

Generelt gjelder at avfallsanlegget gjerne kan kontaktes for veiledning ut over nedenstående beskrivelse.

Sorteringsfraksjoner avfall i Longyearbyen
Matavfall Alt matavfall skal kvernes i matavfallskvern
Papp  Brun bølgepapp, og pappesker av samme kvalitet
Papir  Aviser, ukeblader og kopipapir
Glass Flasker, emballasjeglass. OBS: Vindusglass kan inneholde PCB. Kontakt avfallsmottaket før jobben starter!
 Metall
 • Aluminiumsbokser og metallemballasje 
 • Større metallgjenstander
Trevirke

Ubehandlet trevirke

OBS: Metallbolter må fjernes!

Inert avfall Gips/betong; ikke nedbrytbart avfall.
Brennbart restavfall Plast, isolasjonsmateriale, småemballasje – og alt annet som ikke passer de angitte sorteringsfraksjonene.
Deponirest Avfall uegnet for kverning og brenning
EE-avfall Alt som har gått på strøm inkl ledningene og batteriene.
Farlig avfall Maling, lakk, olje – se gebyrregulativet for komplett oversikt.
Kjøretøy

Person- og varebiler. Snøscootere.

Busser, lastebiler, anleggsmaskiner tas ikke i mot på avfallsanlegget.

 

Næringsavfall - prisliste

Under følger prisliste for levering av avfall som ikke omfattes av husholdningsordningen for 2022

Prisliste 2022
Renovasjon utrangerte kjøretøy    
Person- og varebiler pr. stk 2812
Snøscooter reg. på firma (levert, ikke innhenting) pr. stk 845
Innhenting for vraking bil/snøskuter (næring og privat) pr. stk            1898
     
     
Renovasjon næring    
Avfall fra næringskunder faktureres etter prisliste under. Ved levering av store mengder, ta kontakt for pristilbud.     
Ordinært avfall    
Papp pr. kg. 4,38
Papir pr. kg. 4,38
Glass  pr. kg. 4,38
Aluminiumsbokser/metallemballasje pr. kg. 4,38
Trevirke pr. kg. 4,38
Metall pr. kg. 4,38
Brennbart restavfall pr. kg. 10,06
Inert avfall (betong som er dokumentert uten farlig avfall eller lignende) pr. kg. 10,06
Deponirest pr. kg. 10,06
Deponirest som må ned til fastlandet pr. kg. 7,00
Matfett/frityrolje pr. kg. 7,25
Matavfall pr. kg. 20,00
Gebyr for feilsortering pr gang  12 884,00
Utfylling deklarasjonspapir farlig avfall   112,00
Nytt avfallskort   109,00
Elektrisk og elektronisk avfall      
Elektrisk og elektronisk avfall - enheter under 150 kg pr. kg. 4,37  
Elektrisk og elektronisk avfall - enheter over 150 kg  pr. kg. 10,06  
Lyspærer og lysrør pr. kg. 16,87  
       
Farlig avfall      
Se gebyrregulativ      
       
       
Containerservice      
Leie av container inntil 20m3 pr. mnd 626  
Leie av container 20 - 30m3 pr. mnd 1910  
Tømming av container i byen pr. gang 1189  
Tømming av container utenfor byen pr. gang 5305  
Døgnleie cont inntil 20 m3 pr. døgn 128  
Døgnleie cont 20 - 30 m3 pr. døgn 180  
       
Diverse      
Rød boks for farlig avfall (mer enn 1 pr husstand/arb.plass)   170  
Plastsekker, bunt a 10 stk pr. bunt 138  
       
Kremasjon      

Krematoriet håndterer dyrekadavre og smittefarlig avfall

     
Kremering av hund, privat (felleskremering) pr dyr 1545  
Kremering av hund, singelkremering (inkludert urne) pr dyr 3090  
Kremering av hund, kommersiell kennel (felleskremering) pr dyr 773  
Smittefarlig avfall og andre dyr tas på forespørsel      

Leie container

Trykk her for all bestilling av containere.

Betingelser for leie av container:

 1. Denne avtalen gjelder for leie av avfallscontainere på Svalbard.
 2. Betaling skjer etterskuddsvis og faktureres hvert kvartal i henhold til gjeldende gebyrregulativ. Se her for gjeldende gebyrregulativ.
 3. Leietager er ansvarlig for hva som kastes i containeren. Leietager er forpliktet til å holde containeren avlåst eller innenfor avsperret område. Med mindre annet avtales med personell på avfallsanlegget skal avfall sorteres i henhold til regler for Longyearbyen planområde. Det skal ikke kastes avfall som er brann eller eksplosjonsfarlig. Farlig avfall skal ikke kastes i containere, men leveres separat til avfallsanlegget. Brudd på ovenstående kan føre til gebyr i henhold til gjeldende reglement.
 4. Leietager er erstatningsansvarlig for skader som påføres containeren i leieperioden. Dette gjelder ikke skader i forbindelse med henting og utsetting.
 5. Leietager forplikter å stille med et flatt og sikkert område for plassering av containeren. Leietager er ansvarlig for snørydding og strøing rundt containeren slik at det er mulig å tømme denne på en sikker måte. Leietager er forpliktet til å hindre parkering foran eller nær inntil containeren i forkant av tømming. Ved brudd på ovenstående kan leietager bli fakturert for mislykket henting.

Avfallsplan - strategisk plan

Longyearbyen har en langsiktig, strategisk avfallsplan som ble vedtatt i lokalstyret 13. feburar 2017. Målsetningen for avfallshåndteringen i Longyearbyen er:

 • Avfall i Longyearbyen skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker
 • Avfallshåndteringen i Longyearbyen skal ressurs- og miljømessig være minst like god som på fastlandet