Brøyting

Alle offentlige veier og plasser brøytes etter brøytekartet. Hovedveiene skal til enhver tid være åpne, mens andre veier skal være gjennombrøytet til klokken 09:00 på hverdager og 11:00 i helger og på helligdager. Se brøytekartet for detaljert informasjon om brøytetider.

Longyearbyen lokalstyre anmoder alle om å parkere biler, skutere og utstyr slik at brøytebilen kommer frem. Skader på utstyr som står innenfor 3 meter fra vegkant på ikke-merket parkeringsområde erstattes ikke.

Driftsvakt LNSS: Tlf. 79 02 49 50, tastevalg 3

For større kart klikk her

 

Veigebyr

Det kreves veigebyr for alle motorvogner med registreringsskilt og for hjullastere som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde, jf. oversikten over. Beltevogner med stålbelter er unntatt veigebyr, da det ikke er tillatt å kjøre på offentlig vei med disse.

Utrykningskjøretøyer og diplomatregistrerte biler er unntatt veigebyr. Veigebyret faktureres i april. Faktura sendes til den som er registrert som eier pr. 1. januar. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato for veigebyret, må tidligere eier avtale betaling med ny eier.

Kjøretøy som registreres fra 2. januar vil bli krevd for veigebyr når de registreres hos Statens vegvesen. 

For kjøretøy som registreres før 1. april betales fullt gebyr. For kjøretøy som ankommer i perioden 1. april - 30. september, betales 1/2 gebyr. Kjøretøy som ankommer 1. oktober eller senere, fritas for gebyr dette året.

For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes 1/2 gebyr mot innlevering av dokumentasjon. Longyearbyen lokalstyre behandler refusjon av veigebyr.

Oversikt på våre veigebyr finner du her: Gebyr- og fakturasatser 2024

 

Refundering av veigebyr

Har du solgt bilen, men likevel fått faktura for veigebyr?
Longyearbyen lokalstyre fakturerer den som står registrert som eier av kjøretøyet i Statens vegvesen sin database pr. 1. januar. Tidligere eier må selv avtale betaling med ny eier.

Hvis du har solgt bilen før denne datoen, men likevel har fått faktura for veigebyr må du sjekke følgende:

  • Er salgsmelding sendt til Statens vegvesen?
  • Har ny eier omregistrert kjøretøyet?

For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes ½ gebyr mot innlevering av dokumentasjon. Dokumentasjonen (fraktbrev, avskiltingsseddel eller vrakmelding), sendes til okonomi@lokalstyre.no
Ved spørsmål til fakturaen, send e-post til okonomi@lokalstyre.no

Trafikksikkerhet

Longyearbyen lokalstyre vedtok ny trafikksikkerhetsplan i 2021. Planen finnes her

Ved kjøring i Longyearbyen med skuter er det viktig å huske på at skutere ikke har samme bremseegenskaper som biler. Alle som kjører i Longyearbyen oppfordres til å kjøre hovedtraseen i elveleiet slik at boligområdene blir mest mulig skjermet for skutertrafikk. Skutere må holde 30 km/t i bebygd område. For kjøring i elveleiet er fartsgrensen 50 km/t. 

Graving i byen

Ved graving i byen må det innhentes informasjon for gravemelding. Gravemeldingen finnes her.

Alle tiltak på Svalbard er meldepliktig etter Svalbardmiljøloven. I tillegg kan tiltak komme inn under byggeforskrift for Longyearbyen.