Brøyting

Alle offentlige veier og plasser brøytes etter brøytekartet. Hovedveiene skal til enhver tid være åpne, mens andre veier skal være gjennombrøytet til klokken 09:00 på hverdager og 11:00 på helg og på helligdag.

Longyearbyen lokalstyre anmoder alle om å parkere biler, skutere og utstyr slik at brøytebilen kommer frem. Skader på utstyr som står innenfor 3 meter fra vegkant på ikke-merket parkeringsområde erstattes ikke.

Brøytekart

For større kart klikk her.

Veigebyr

Det kreves veigebyr for alle motorvogner med registreringsskilt som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde. Utrykningskjøretøyer er unntatt veigebyr. 

Veigebyret faktureres i mars. Faktura sendes til den som er registrert som eier pr. 1. januar. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato for veigebyret, må tidligere eier avtale betaling med ny eier. 

Kjøretøy som registreres fra 2. januar vil bli krevd for veigebyr når de registreres hos Sysselmannen. Veigebyr og skilt betales med kort eller kontant hos Sysselmannen før kjennemerker utleveres. Dette gjelder både privatpersoner og firmaer, unntatt de som kjøper kjøretøy via forhandlere i Longyearbyen. For kjøretøy som registreres før 1. april betales fullt gebyr. For kjøretøy som ankommer i perioden 1. april - 30. september, betales 1/2 gebyr. Kjøretøy som ankommer 1. oktober eller senere, fritas for gebyr dette året.

For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes halvt gebyr mot innlevering av dokumentasjon. Longyearbyen lokalstyre behandler refusjon av veigebyr.

VEIGEBYR 2020   Satser
Traktorer og 4-hjulinger - kjøretøygruppe 401, 601, og 620 pr. kjøretøy kr 3000,-

Personbil - kjøretøygruppe 100, 301 og 315.

Beltebil - kjøretøygruppe 350

pr. kjøretøy kr 5400,-
Buss (over 10 sitteplasser) og lastebil med totalvekt under 7,5 t - kjøretøygruppe 300 pr. kjøretøy kr 8230,-
Lastebil, semitrailer og trekkbil med totalvekt over 7,5 t - kjøretøygruppe 300 pr. kjøretøy kr 11000,-

 

 

Refundering av veigebyr

Har du solgt bilen, men likevel fått faktura for veigebyr?
Longyearbyen lokalstyre fakturerer den som står registrert som eier av kjøretøyet i Statens vegvesen sin database pr. 1. januar. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato, må tidligere eier avtale betaling med ny eier.


Hvis du har solgt bilen før denne datoen, men likevel har fått faktura for veigebyr må du sjekke følgende:

  • Er salgsmelding sendt til Statens vegvesen/Sysselmannen?
  • Har ny eier omregistrert kjøretøyet?

Vi anbefaler alle som selger kjøretøy om å forsikre seg om at ny eier omregistrerer bilen/at selger selv leverer inn skiltene til Sysselmannen/Statens vegvesen. Da unngår du å få tilsendt faktura for veigebyr på biler du har solgt.


For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes ½ gebyr mot innlevering av dokumentasjon. Dokumentasjonen sendes til okonomi@lokalstyre.no.
Ved spørsmål til fakturaen, send e-post til okonomi@lokalstyre.no.

Trafikksikkerhet

Longyearbyen lokalstyre vedtok en trafikksikkerhetsplan i 2013. Planen finnes her

Ved kjøring i Longyearbyen med skuter er det viktig å huske på at skutere ikke har samme bremseegenskaper som biler. Alle som kjører i Longyearbyen oppfordres til å kjøre hovedtraseen i elveleiet slik at boligområdene blir mest mulig skjermet for skutertrafikk. Skutere må holde 30 km/t i bebygd område. For kjøring i elveleiet er fartsgrensen 50 km/t. 

Graving i byen

Ved graving i byen må det innhentes informasjon for gravemelding. Gravemeldingen finnes her.

Alle tiltak på Svalbard er meldepliktig etter Svalbardmiljøloven. I tillegg kan tiltak komme inn under byggeforskrift for Longyearbyen.