Bruk dette skjemaet for å melde fra om feil og mangler på for eksempel gatelys, stikkrenner, kummer, veier, etc.  

Merk: Dette er en meldingstjeneste som ikke besvares og som er betjent på hverdager 09.00 - 15.00.
Anser du feilen eller mangelen som kritisk eller akutt?
Da vil vi sette pris på om du varsler oss på en av våre vakttelefoner