Innkjøpet av batteriet er grundig utredet og markerer starten på innfasingen av ny utslippsfri energiproduksjon på Svalbard.

Enova bidrar med økonomisk støtte til prosjektet og Longyearbyen lokalstyre har innledet et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, som skal sikre opparbeidelse av kunnskap og kunnskapsspredning.

Batterisystemet er satt sammen av seks containere på 6 meter (20-fot). Batterileveransen til Longyearbyen vil være den største arktiske leveransen hittil. Systemet har en effekt på 6 Megawatt (MW) og kan lagre 7 Megawatttimer (MWh), noe som gir en lagringskapasitet som er tilstrekkelig til å drifte byens strømforsyning i over en time. Det er langt mer tid enn det tar å starte dieselgeneratorene som i dag utgjør reservekraften til kullkraftverket. Samtidig er systemet en overgangsløsning frem til energiforsyningen blir helt fornybar. Etter planen skal batterisystemet være i full drift i 2023.

Fakta om SAFT
Batteriselskapet SAFT ble grunnlagt i Frankrike i 1918 og er i dag et globalt selskap som leverer batterier over hele verden. SAFT har tidligere levert batterier til isolerte samfunn i Arktis som for eksempel Canada og Alaska, men batterileveransen til Longyearbyen vil være den største arktiske leveransen hittil. SAFT har også tidligere levert batterier til mange av norskekystens fyrlykter. SAFT er i dag 100 prosent eid av energiselskapet Total.