På hvilke måter kan Longyearbyen gå fra fossil til fornybar transport? Hva skal til for å få på plass et pålitelig og velfungerende transportsystem samtidig som vi reduserer utslippene i byen? Hvordan legge mer til rette for myke trafikanter og deleløsninger? Og hvordan arbeider lokale aktører med nye transport-og mobilitetsløsninger? 

Og viktigst: Hva mener dere som bor her? Hvilke innspill har dere – hva kan fungere i din hverdag?

Kaféene er med på å gi relevant og tilstrekkelig informasjon, skape engasjement og forankring, og ikke minst sikre at innbyggernes innspill og perspektiver kommer fram, slik at planarbeidet kan justeres deretter.  

Tid: Tirsdag 24. oktober kl. 18:30 - 20:30 

Sted: NORDOVER

Program transport- og mobilitetskafe. 

Longyearbyen lokalstyre i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet og Transportøkonomisk institutt ønsker deg velkommen til transport- og mobilitetskafe 24.10.2023 kl 18.30 – 20.00 på galleri Nordover i Longyearbyen. 


Program for arrangementet 

  • Velkommen: Lokalstyrets leder Arild Olsen. 
  • UiT – hvorfor er forskere og studenter medarrangører til kafeen?:         
    UiT – Norges arktiske universitet 
  • LL – hvordan bruke resultatet herfra videre?: Longyearbyen lokalstyre 
  • «Spenningsfelt og muligheter for rasjonell, effektiv og bærekraftig              
    transport og mobilitet de neste tiår»: Transportøkonomisk institutt
  • Lokale bedrifters arbeid med nye løsninger innenfor transport: Virksomheter i Longyearbyen(LNS Spitsbergen, Hurtigruten Svalbard, Bring Cargo Svalbard, Visit Svalbard, Mobility Forhus og rektor/FAU v/Longyearbyen skole)
  • Gjestebud på transport og mobilitet: Longyearbyen lokalstyre

Pause med enkel bevertning.

Gruppearbeid med bordverter og referenter                  Møtedeltakere 
Oppsummering i plenum                                                  Bordreferenter 
Avslutning og vel hjem                                                     Lokalstyrets leder Arild Olsen                 

Gratis kaffe og boller til borddiskusjonen.

Arrangør: Longyearbyen lokalstyre, Transportøkonomisk institutt og UiT – Norges arktiske universitet