I Longyearbyen har arbeidsgiver et eget ansvar for å sørge for bolig til sine ansatte. Store Norske Boliger er den største aktøren som leier ut bolig på det private markedet i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre har ikke boliger til utleie utenfor egen organisasjon.

Nærings- og fiskeridepartementet er grunneier i Longyearbyen.