For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør - og som et næringspolitisk virkemiddel. Longyearbyen lokalstyre kan sertifisere i Longyearbyen planområde. Ta kontakt med Karine Hauan. Sertifiseringen gjøres til konsulentpris (se gebyrregulativet) per medgåtte time. Det er også mulig å bli fjernsertifisert av Miljøfyrtårn, ta isåfall kontakt på https://www.miljofyrtarn.no/