For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør - og som et næringspolitisk virkemiddel. Ønsker du å bli sertifisert i Longyearbyen, ta kontakt med CertNor her:  https://stiftelsen.miljofyrtarn.no/certnor-info-kommuner.