Kulturskoletilbud 2024-2025

 

Påmelding - Longyearbyen Kulturskole

Frist for påmelding for nye elever og re-registrering for eksisterende elever er snarest.

Praktisk informasjon

Undervisning

En elevplass betyr 1 leksjon 1 gang pr. uke gjennom hele skoleåret i 37 uker.

Undervisningsåret kan bli komprimert i forbindelse med ekstra øvinger til forestillinger og intensive øvingsperioder i forbindelse med større prosjekt. Da gis det felles avspasering, gjerne i forbindelse med de ulike feriene gjennom skoleåret.

Soloundervisninger er 20 min pr. uke.    
Gruppeundervisning er 30 – 60 min pr. uke.  

Fagtilbud
Se Påmelding - Longyearbyen kulturskole

Dokumenter

Kulturskolens vedtekter
Regelverk med satser 

Priser 2024


Kontingent soloundervisning kr. 1920,- per semester   
Kontingent gruppeundervisning kr. 1815,- per semester 
Instrumentleie kr. 375,- per semester

Det gis 30 % søskenmoderasjon.
Satser og kontingenter reguleres i januar hvert år av Longyearbyen lokalstyre.