Sommerparkering skutere

I Longyearbyen er det flere steder man kan leie lagerplass for sommerparkering av skutere.

Hvis du skal parkere skuteren utendørs gjelder følgende regler:

  • Alt utstyr som står ute inkludert skutere og tilhørende utstyr (sluffer, sleder etc.) skal være plassert på en ryddig måte og merket med navn og telefonnummer. Husk å sikre utstyret mot vind! Skutere bør stå på paller eller enkle platter.​

  • Jerrykanner med eller uten drivstoff, lagres minst 10 meter fra vegg og annet brennbart materiale ​(jmfr brannfarligvareloven §16)

  • Ikke parker til hinder for utrykningskjøretøyer, renovasjon, brøyting brannberedskap og lagringsplasser for snø. ​

  • Ta vare på grøntarealene våre – unngå så langt som mulig å parkere direkte på vegetasjonen​

  • Det tillates kun parkering av registrerte motorkjøretøy. ​

  • Når utstyr, skutere og paller ikke skal brukes lenger, skal dette leveres til Miljøstasjonen.​

​Lagring eller hensetning i strid med dette vil kunne medføre at det fjernes uten varsel og for eiers regning.​

​Vi minner om at det er gratis som privatperson å levere skuter til miljøstasjonen. ​

​Kjør skuteren helt frem til anlegget når det er åpent og avlever kjøretøyet til noen som jobber på anlegget. Du må selv sørge for å avskilte skuteren og levere skiltene til Sysselmannen.​

Private alternativ for skuterlagring:

Svalbard scooterutleie: verksted@scooterutleie.net, tlf 79 02 50 05

Sverdrupbyen AS: yo-k@online.no

Informasjonsskilt og skiltplattformer

Skilplan for Longyearbyen er et samarbeid mellom Longyearbyen lokalstyre, Visit Svalbard og sysselmannen.

-mer info kommer-

Longyearbyen lokalstyre er sertifiseringsmyndighet for miljøfyrtårn

For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør - og som et næringspolitisk virkemiddel. I tillegg har kommunen en viktig rolle i det praktiske miljøfyrtårnarbeidet, da Stiftelsen Miljøfyrtårn har delegert sertifiseringsmyndigheten ned til den enkelte kommune. Longyearbyen lokalstyre er sertifiseringsmyndighet i Longyearbyen planområde. Ta kontakt med Karine Hauan.