Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Les mer om jodtabletter ved atomulykker på dsa.no (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)