Et velfungerende samfunn på 78 grader nord er avhengig av god infrastruktur. Longyearbyen har moderne infrastruktur som flyplass og havn. Her finnes et etablert fibernett som sammen med fremtidsrettede løsninger for mobilkommunikasjon gjør det mulig å utvikle næringsvirksomhet.  

Næringslivet i Longyearbyen er variert. Her finnes virskomheter knyttet til flere bransjer. 

 • Reiseliv
 • Handels- og servicenæringer 
 • Satelittbasert telekommunikasjon
 • Telekommunikasjon 
 • Forskning
 • Grunnskole og videregående skole (Longyearbyen skole)
 • Høyere utdanning (The university of Svalbard)
 • Forskning 
 • Logistikk og spedisjon 
 • Kullbryting 
 • Bygg og anlegg 
 • Transporttjenester 

Samfunnet i Longyearbyen står for øyeblikket i omstilling. 

Å drive eller etablere næringsvikrsomhet i Longyearbyen skiller seg ut fra fastlandet på mange områder. Næringsrive på Svalbard knyttes til noen spesielle rammebetingelser. Noen av disse finner man ved å oppdatere seg på følgende lovverk, planer og meldinger.

 • Svalbardmeldingen (Meld St 32), som kom i 2016. 
 • Svalbardloven 
 • Regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard 

Spesielt regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard er viktig. Denne vil danne grunnlaget for Longyearbyen lokalstye sitt videre arbeide med å få etablert en politisk vedtatt strategisk næringsplan. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med næringsavdelingen til Longyearbyen lokalstyre, så kan du sende en henvedelse direkte til oss på e-post. 

Nyttige linker:

(Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme at noe av regelverket og/eller informasjonen kan fravike fra gjeldene retningslinjer for Svalbard).

Starte og drive bedrift

www.etablerer.no

www.altinn.no

www.skatteetaten.no

www.innovasjonnorge.no

www.brreg.no

https://www.forskningsradet.no/