Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan for Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre ble vedtatt på lokalstyremøtet 26.06.2017. Denne er sist revidert 24.5.2023

Overordnet beredskapsplan for Longyearbyen lokalstyre 2017 - Revidert 2023

Helhetlig ROS-analyse

Ny helhetlige ROS-analysen for Longyearbyen ble vedtatt på lokalstyremøtet 19. september 2023.

God lokal beredskap er en grunnleggende forutsetning for god nasjonal beredskap. God beredskap i Longyearbyen er viktig for våre innbyggere og for beredskapen på Svalbard. God beredskap på Svalbard er viktig for Norge. 

Ny helhetlig ROS analyse for Longyearbyen ble vedtatt i Lokalstyremøte 19.september 2023

Longyearbyens psykososiale kriseteam

Longyearbyens psykososiale kriseteam ble opprettet høsten 2016. Kriseteamet er et samarbeid mellom Svalbard kirke, Longyearbyen sykehus og Longyearbyen lokalstyre. Kriseteamet ble opprettet for å sikre nødvendig omsorg og støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker/kriser og deres pårørende. Teamet har vært aktivt i ulike hendelser gjennom det siste året. 

Formelt ble "Mandat og organisering av Longyearbyens psykososiale kriseteam" vedtatt på lokalstyremøtet 26. juni 2017. 

Mandater og organisering av Longyearbyens psykososiale kriseteam finner dere her

Hjelpetjenester/hjelpetelefoner nasjonalt og i Longyearbyen

Hjelpetelefoner