Tirsdag 14. september kl. 19.00 avholdes møte i lokalstyret. 

Sakslisten er tilgjegelig for Publikum

Møtet er åpnet for publikum, tilhørere og presse, men vi gjør oppmerksom på at vi av smittevernhensyn har antallsbegrensning i møterommet. Vi anbefaler derfor at du er tidlig ute dersom du ønsker overvære møtet. 

Møterom Newtontoppen, Næringsbygget       

Møtet blir sendt direkte på vår Web-TV. Det er også mulig å se opptak av møtene i etterkant.