Nyskapningen har fått navnet «FRAMSTEG» og betyr i praksis at Longyearbyen lokalstyre har fått støtte fra Forskningsrådets regionale satsing for å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne, basert på Longyearbyens unike muligheter og utfordringer.

Målet med «Framsteg Longyearbyen» er økt samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer, og muliggjøre flere forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i bedriftene, gjennom forskningsbasert innovasjon.

- Det er av nasjonal viktighet at Longyearbyen er et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for næringslivet, forskningsmiljøer og familier. Framsteg Longyearbyen er en måte å legge til rette for et bærekraftig næringsliv innenfor rammene av Norsk Svalbardpolitikk og regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard, sier næringssjef i Longyearbyen lokalstyre, Lennart Kvernmo.

Les mer om saken på Forskningsrådet.no