Nordover skal sørge for å tilby lokalsamfunnet og besøkende et levende program med interessante og inspirerende utstillinger, kunstopplevelser og andre arrangementer. Nordover er sentralt plassert og skal være en bærebjelke i lokalsamfunnet, et sted hvor publikum kan komme for å lære, bli inspirert og utveksle ideer.

Kunstsenteret blir det nye hjemmet til Kåre Tveter-samlingen. Den nye utstillingen skal fortelle historien om Kåre Tveter, hans tilknytning til Svalbard og vise verkene som er inspirert av hans tid her.

I tillegg til samarbeidet med Kåre Tveter-stiftelsen har Longyearbyen lokalstyre inngått samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum. De skal med sin omfattende samling og kompetanse gi Longyearbyen permanente og midlertidige utstillinger av internasjonal standard i Nordover. Kunstsenteret skal også romme lokale og nye kunstnere, ved å gi dem en plattform til å vise og selge egne arbeider.

Lokalene skal klimakontrolleres og oppfylle museumsstandarder. Dette sikrer bevaringen av Kåre Tveter-samlingen og andre kunstverk. Kunstsenterets belysning og vegger blir fleksible. Dette gir kuratorer mulighet til å endre rommet når de setter opp utstillinger, som gjør det mulig å holde lokalet og programmet friskt og spennende.

I tillegg til utstillingsrommene kommer det en topp moderne kinosal med plass til 32 publikummere. Nordover knyttes også tett til ungdomsklubben og det skal bli mulig å gjennomføre verksteder og arrangementer i samarbeid med kunstorganisasjoner og bedrifter.

Longyearbyen lokalstyre arbeider nå med å rekruttere ny daglig leder og legge fremdriftsplanen for innspurten frem mot ferdigstilling av lokalene og offisiell åpning.

Tirsdag 21. juni skal saken om navnevalget og konseptet behandles av lokalstyret. 

>> Se videopresentasjon av Nordover