Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Lokalsamfunnsplanen - Longyearbyen mot 2033 - høring

Forside.JPGLokalsamfunnsplanen skal peke ut målet for hvordan vi vil ha samfunnet i Longyearbyen i 2033 og hvilke verdier vi skal legge til grunn for å klare dette. Planen inneholder overordna strategier som er viktige for videreutviklingen av samfunnet og for Longyearbyen Lokalstyre (LL). 

Delplan 60 Småbåthavna - offentlig ettersyn

Formålet med delplanen er å tilrettelegge for videreføring og utvidelse av dagens virksomhet i Småbåthavna. Tiltakshaver To-Takteren ønsker å kunne tilby flere fastboende båtplass, legge til rette for mudring av sjøarealene og etablere naust og haller for lagring, verksted og vasking av båter.

Planen åpner opp for etablering av flere flytebrygger i sjøarealet - fra dagens 135 til rundt 170 båtplasser ved full utnyttelse. 

1