Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Temaplan for klima, miljø og energi - Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre varsler herved oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for temaplan for klima, miljø og energi. For å sikre en god prosess vil vi inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige instanser og andre til å ta del i planarbeidet.              

Forside forslag til planprogram

Delplan for Svalsat på Platåberget

Planområdet.JPGPlanprogram for delplan på Svalsat på Platåberget ble enstemmig vedtatt i   møte i teknisk utvalg den 6.10.2022, i samsvar med Svalbardmiljølovens § 50,3.  Planprogrammet setter rammer for planarbeidet  knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.

Delplan for Vannledningsdalen

Delplan for Vannledningsdalen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre i møte den 21.6.2022, utvalgssak 64/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljøslovens §52. 

kart

Delplan for Longyearbyen deponi

longyearbyen deponi.jpgNytt deponi for lettere forurensede masser kan etableres ved Gruve 3. Delplanen for Longyearbyen deponi er vedtatt. 

Delplan for Sjøområdet nord

D58 Plankart vedtatt.JPG

Åpner for kvalitetsheving og høyere utnytting av næringsarealene i Sjøområdet. Delplan for Sjøområde nord er vedtatt. 

Delplan for Elvesletta nord

Delplan for Elvesletta nord ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyre på møtet den 8.2.2022 i sak 13/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52.

Planvedtak truffet av Longyearbyen lokalstyre kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. svalbardmiljølovens  § 52 fjerde ledd 2. pkt. Klagefristen er 3 uker fra kunngjort planvedtak. Eventuell klage sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen eller e-post: postmottak@lokalstyre.no

D56 illustrasjonsplan - vedtatt.jpg

Formålet med delplanen er å utvikle området med bedre arealutnyttelse og gjenbruk av bygg fra andre boligområder i Longyearbyen og Svea. Utviklingen området planlegges i sammenheng med utbedring av setningsskader på eksisterende bebyggelse. 

Delplan for Småbåthavna

Delplan for Småbåthavna ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyre på møte den 18.1.2022 i sak 3/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52.

Oversiktsbilde.JPG