Longyear Energiverk er i ferd med å sette i drift nytt reservekraftverk. Sammen med eksisterende reservekapasitet, vil dette bedre strømleveransen for hele forsyningsområdet ved utfall av produksjonen i kullkraftverket.

Før nytt reservekraftverk kan tas i bruk, må det testes og innkjøres. Disse aktivitetene vurderes å gi forhøyet risiko for forstyrrelser i strømleveransen. Årsaken til denne risikoen er at vi gjør endringer i styringssystemet på energisystemet, samt testkjøring av reservekraftverket.

I perioden fra torsdag 3/12 til mandag 7/12 vil det være en forhøyet risiko for forstyrrelser i strømnettet.

Vi beklager ulempene dette medfører.