Valglogo lokalstyrevalget 2019

valgprotokollen for valgstyret finner du detaljene fra opptellingen og valgoppgjøret. Denne inneholder utregningen for mandatfordelingen og kandidatkåringen.

Resultat fra den endelig opptelling av stemmer ved lokalstyrevalget 2019:

Liste Antall stemmer Representanter
Arbeiderpartiet 350 5
Fremskrittspartiet 130 2
Høyre 190 3
Miljøpartiet De Grønne             97 1
Venstre 345 4
Blanke stemmer 16  

Oppmøteprosent: 61,96 %

Disse er valgt som faste medlemmer i lokalstyret for perioden 2019-2023:

Elise Strømseng Arbeiderpartiet
Arild Olsen Arbeiderpartiet
Per Nilssen Arbeiderpartiet
Kristin Furu Grøtting Arbeiderpartiet
Anders Magne Lindseth Arbeiderpartiet
Jørn Dybdahl Fremskrittspartiet
Arnt Vegar Jensen Fremskrittspartiet
Stein-Ove Skilbrei Johannessen Høyre
Kjetil Figenschou Høyre
Ida Lehn Høyre
Pål Øyvind Berg Miljøpartiet De Grønne
Terje Aunevik Venstre
Karine Margrethe Hauan Venstre
Helle Myhrvang Jakobsen Venstre
Håvar Fjerdingøy Venstre