Det er påvist legionellabakterier i to vannprøver tatt på vestsiden av Longyearbyen, ved Avinor og Miljøstasjonen.

Generelt er faren for å bli smittet av legionellabakterier liten, men de med nedsatt immunsystem kan være mer sårbare for sykdom. Det er per nå ikke påvist smitte i befolkningen, melder Longyearbyen sykehus.

Helsedirektoratet sier det ikke er farlig å drikke vann fra springen, men det er risiko for infeksjon ved å puste inn ørsmå vanndråper (aerosoler). Derfor har Longyearbyen lokalstyre besluttet å stenge svømmehallen og dusjanleggene i Svalbardhallen inntil videre. Bakterien smitter ikke fra person til person.

Folkehelseinstituttet har laget en legionella veileder som finnes her

Her finner man også råd til tiltak man kan gjøre hjemme

I morgen vil Longyearbyen lokalstyre ta vannprøver i hele byen for å prøve å finne smittekilden. Vannprøvene skal sendes til fastlandet for analyse. Det kan komme oppdaterte råd om tiltak til befolkningen i løpet av uka.

 

Legionella bacteria have been detected in two water samples taken on the west side of Longyearbyen, at Avinor and Miljøstasjonen. In general, the risk of being infected by legionella bacteria is small, but those with a weakened immune system may be more vulnerable to disease. As of now, no infection has been detected in the population, according to Longyearbyen Hospital.

The Norwegian Directorate of Health says it is not dangerous to drink water from the tap, but there is a risk of infection by breathing in tiny water droplets (aerosols). Therefore, Longyearbyen lokalstyre has decided to close the swimming hall and the shower facilities in Svalbardhallen until further notice. The bacteria does not spread from person to person.

The Norwegian Institute of Public Health has created a legionella guide which can be found here

Here you can also find advice on measures you can take at home

Tomorrow Longyearbyen lokalstyre will take water samples throughout the city to try to find the source of the infection. The water samples must be sent to the mainland for analysis. There may be updated advice on measures for the population during the week.