Energiverket er i ferd med å sette i drift nytt reserve dieselkraftverk. Sammen med eksisterende reservekapasitet, vil dette bedre strømleveransen for hele forsyningsområdet ved utfall av produksjonen i kullkraftverket.

I forbindelse med innkjøring av ny reservediesel, vil Sjøområdet kortvarig frakobles strømforsyningen. Antatt utkoblingstid er 15 minutter i hver ende av testperioden.

Vi starter i dag onsdag 9.12 kl 17, og forventer å bli ferdige i kveld før kl 22.

Det er ikke planlagt ytterligere utkoblinger i forsyningsområdet. Testen er vurdert med middels til høy risiko for ikke-planlagte forstyrrelse i strømforsyning.

Vi beklager ulempene dette medfører.