Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre har fått informasjon fra nasjonale helsemyndigheter om at hurtigtest for SARS-CoV-2 er godkjent som test for reisende til Svalbard.

Dette framgår også av forskriftens §9. Alle som reiser til Svalbard fra fastlandet må inntil videre dokumentere negativ SARS-CoV-2-test før de kan reise fra fastlandet til Svalbard. Kravet gjelder ikke for barn under 12 år. Dokumentasjonen fremvises ved grensekontrollen i Tromsø.

Det er den enkeltes ansvar å sørge for at testen blir tatt. Den enkelte reisende til Svalbard må betale for testen.

 


 
The Governor of Svalbard and Longyearbyen local council have received information from national health authorities that the quick test for SARS-CoV-2 is approved as a covid-test for travellers to Svalbard.
 
This is also stated in section 9 of the regulations. Anyone traveling to Svalbard from the mainland must document a negative SARS-CoV-2 test before they can travel from the mainland to Svalbard. The requirement does not apply to children under 12 years of age. The documentation must be presented at the border control in Tromsø.
 
It is the travellers responsibility to ensure that the test is taken. Travellers to Svalbard must also pay for the test.