Dette er uka hvor man får faglig påfyll og engasjement rundt klima, miljø og bærekraftig utvikling av Longyearbyen. 

Hva er status for klimaendringer og klimafremskrivinger? Hva skjer med avfallet vårt? Er det bærekraftig om byen fortsetter å vokse? Boligkrise, klimakrise, naturkrise, energikrise! Hva kan vi gjøre bedre?  

Men først og fremst, og heldigvis, er ikke alt helt krise. Det gjøres mye bra i Longyearbyen i dag og det ønsker vi å løfte frem gjennom Bærekraftsuka og vi ønsker ditt bidrag!

På programmet står blant annet:

 - Foredrag og seminar

 - Markering av Verdens miljødag 5.juni

 - Klima- og miljøquiz

 - Fikseworkshop

 - Klimabad

 - Byryddedag 

 - Åpen dag på miljøstasjonen

 - Climate workshop  - med Arctic Climate Action Group

 - Resykkeleringsverksted på torget

 

 

Vi har plass til flere gode bidrag i programmet

Meld din interrese eller del din gode idé innen 8.mai:

Kristin Bostrøm - kb@lpo.no // 91623406

Kathrine Jensen  - kathrine.jensen@lokalstyre.no // 98653086