Lokalstyre har signert med Veidekke AS for asfaltering i byen denne sommeren. Asfalteringen vil gjennomføres fra 1. august og ca. to uker frem.

Private som ønsker å bestille asfalt, bes om å ta direkte kontakt med Veidekke og arbeidsleder Lasse Sønvisen:

Kontaktinformasjon:

lasse.sonvisen@veidekke.no
Tlf. 971 37 711

Fristen er kort, så ta kontakt så snart som mulig slik at Veidekke får alt de trenger av informasjon innen 10.juli.