Longyearbyen lokalstyre har eierandeler i små og store selskaper,  som alle gjør en viktig jobb for utviklingen av Longyearbyen. I tillegg kommer engasjementer i andre selskaper og stiftelser som Longyearbyen lokalstyre engasjeres i oppnevnelse av styremedlemmer. 

Styring av selskapene gjennomføres av Longyearbyen lokalstyre (lokalstyret) i tråd med eierskapsmeldingene som ble vedtatt av lokalstyret i oktober 2021 og for Svalbard Energi AS i desember 2022.

Våre eierskap spenner fra energiproduksjon, havnelager, cruisetrafikk og bank/pensjonsfond til deltakelse i engasjementer (styreverv) innenfor selskaper og stiftelser som forvalter og utvikler kunst, museum,  folkehøgskole, høyrere utdanning og alkoholsalg. 

Longyearbyen lokalstyre skal innen 1.7.2024 velge over 30 representanter til cirka 10 selskaper og stiftelser. 
Det gjennomføres nå en kartlegging av selskapene, slik at Longyearbyen lokalstyres valgkomite og lokalstyret har et godt utgangspunkt for å finne riktige kandidater til de styrevervene som skal bekles. 
Fordi det er mye «makt» som våren 2024 skal fordeles, blir det viktig at Longyearbyen lokalstyre sikrer tilstrekkelig åpenhet og innsikt rundt rammer som skal være førende både i eierstyringen og i styrevalg. 

Arbeidet med eierstyring er et kontinuerlig kvalitetsarbeid som tuftes på Svalbardlovens bestemmelser og lokalpolitisk vedtatte rammer for eierstyring. Derfor har vi parallelt med pågående eierstyring og styrevalg, også iverksatt et arbeide med å revidere eksisterende eierskapsmelding innenfor lovverket og anbefalte prinsipper for eierstyring. 

Fakta:
Longyearbyen lokalstyre er hel- eller deleier i følgende selskaper:

  • Svalbard Energi AS
  • Longyearbyen Havneeiendom AS
  • Svalbard Folkehøgskole
  • Cruise Norway AS

I tillegg velger lokalstyret styremedlemmer til følgende selskaper og stiftelser

  • Nordpolet AS
  • Universitetssenteret på Svalbard 
  • Svalbard Kirkelige fellesråd
  • Stiftelsen Kåre Tveter-samlingen
  • Stiftelsen Svalbardposten
  • Stiftelsen Svalbard museum

Vil du ha vårt nyhetsbrev rett i innboksen? Klikk her for å melde deg på

I vedlagte linker finner du mer informasjon om eierstyring i Longyearbyen lokalstyre: