Foreløpig valgresultat for opptellingen av forhåndsstemmer ved lokalstyrevalget 2023:

Arbeiderpartiet: 62
Høyre: 57
Venstre: 160
Sosialistisk Venstreparti: 60
Blanke: 21

Totalt: 360 (I tillegg er 20 stemmer lagt til side for opptelling sammen med sent innkomne stemmer.)

Opptelling av øvrige stemmer er klart cirka etter klokken 23:00 mandag kveld.

Endelig ferdig valgresultat med kandidatkåring vil ikke være klart før tirsdag 10. oktober etter klokken 17.00.