Levekår i Longyearbyen

Høsten 2009 utførte Statistisk sentralbyrå en levekårsundersøkelse i Longyearbyen.

Sist en slik undersøkelse ble gjennomført, var i 2000. Den gangen var det en totalundersøkelse, der alle over 16 år ble kontaktet. 774 personer, eller 76% av målgruppen, deltok. Denne gangen er undersøkelsen gjennomført ved at 600 personer er trukket ut, og 372 av disse har svart på undersøkelsen. Med en befolkning på rundt 1700 innbyggere over 16 år ved utgangen av 2009, betyr det en deltakelse på rundt 22% denne gangen.

Undersøkelsen fra 2009 viser at de fleste som bor i Longyearbyen, trives med livet her. Dessuten viser resultatet at lavere skatt er mindre viktig i 2009 enn det var i 2000. Samtidig sier imidlertid 30% at de regner med å dra innen tre år. På den annen side svarer 12% at de er svært interessert i å tilbringe pensjonisttiden sin på Svalbard, mot 6% i 2000.

Andelen som eier egen bolig har økt fra 4% i 2000 til 13% i 2009. Samtidig har utgiftene til husleien økt betydelig. Avhengig av om man regner med dem som har fri bolig eller ikke, ligger økningen på mellom 40 og 85%.

Rundt halvparten av de spurte oppgir eventyrlyst og ønske om å oppleve natur og friluft som årsak til at de valgte å flytte til Svalbard. Og vi ser ut til å trives. Omtrent 90% av de spurte i Longyearbyen vurderer sin egen helse som svært god eller god. Det samme tallet på fastlandet er 80%.

I snitt jobber vi imidlertid mer enn sysselsatte på fastlandet. I Longyearbyen arbeider hver sysselsatt omtrent 38 timer i uka, noe som er 4 timer mer enn på fastlandet.
 
Tips en venn Skriv ut