Mandag 9. oktober er det lokalstyrevalg i Longyearbyen. Men selv om du bor Longyearbyen vil du også kunne ha stemmerett ved valget på fastlandet.

Sysselmesteren

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 på fastlandet er 11. september. Bor du i Longyearbyen kan du forhåndsstemme hos Sysselmesteren frem til 1. september.

Reglene er at alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2023. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du har flyttet fra.

Sysselmesteren er åpne for stemmegivning hver dag fra klokken 10:00 til 15:00 frem til 1. september, og husk at du må ha med legitimasjon.

Mer informasjon om valget finnes på www.valg.no

Lokalstyrevalget

Mandag 9. oktober 2023 er det lokalstyrevalg i Longyearbyen, og det skal da velges 15 representanter til lokalstyret for de neste 4 årene.

Om du ikke kan avgi stemme på valgdagen så kan du avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmegivning til lokalstyrevalget vil foregå fra og med mandag 18. september til og med fredag 6. oktober på Innbyggertorget i 1. etasje i Næringsbygget. Dette vil bli kunngjort bredt når datoen nærmer seg.

For å kunne stemme ved lokalstyrevalget i Longyearbyen må du stå i manntallet. For å stå i manntallet må du ha meldt flytting til Longyearbyen og være innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen senest 4 uker før valgdagen, altså innen 11. september 2023.

I 2022 innførte regjeringen krav om tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

Her kan du lese mer på regjeringens nettsider

Her kan du se de godkjente listeforslagene til lokalstyrevalget