Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus

Les mer

Planer under arbeid

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
Delplan D54 Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen
20.02.2020 - 20.03.2020
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D54
Delplan Hotellneset
06.12.2017 - 25.01.2018
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D37
Delplan Forskningsområde Adventdalen
09.10.2014 - 20.11.2015
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D35
Delplan Melkeveien
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D38
Delplan Aktivitetsløyper Adventdalen
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D40
Delplan Lia og Vannledningsdalen -Del 2 Vannledningsdalen
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D39b
Delplan for utvidelse av felt SPA1 - Platåberget
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D51
Delplan for masseuttak Longyearelva sør
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D53
Delplan Sjøområdet sør - Kunngjøring av endelig planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D57
Delplan Sjøområdet nord - Kunngjøring av endelig planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D58
Delplan 60 Småbåthavna - offentlig ettersyn
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D60
Delplan for felt B1 og B/N3 Elvesletta Nord - planutkast på offentlig ettersyn
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D56
Lokalsamfunnsplanen 2021- 2033
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
Samfunnsplan
Delplan 46 Bjørndalen og Vestpynten hytteområde - offentlig ettersyn
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D46