Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Tilrettelegging for målemast som registrerer vindeenergi og ising på Breinosa

Oppstart - Mindre endring av Arealplan for Longyearbyen

I samsvar med Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles herved mindre endring av Arealplan for Longyearbyen innenfor område regulert til KNFR på Breinosa.

I samsvar med byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles det samtidig om mulig parallell plan- og byggesaksbehandling (ref. plan- og bygningsloven § 12-15). Dette betyr at vurdering av plassering og prosjektering av målemast skjer samtidig med utarbeidelse av planen.

Planarbeidet utføres av LPO Arkitekter på vegne av Svalbard energi AS.

Plan- og tiltaksområdet

Planområdet og tiltaket ligger på Breinosa, sørøst for Longyearbyen. Planarbeidet omfatter eiendommen med gnr./bnr. 23/1. Reguleringsendringen omfatter kun areal regulert til KNFR.

Formålet med mindre reguleringsendring av arealplanen og tiltak er å avklare plassering av og legge til rette for målemast som registrerer energi og ising på Breinosa. Reelle data danner grunnlag for beslutning om det kan være aktuelt å søke tillatelse til å etablere vindkraftverk på lokasjonen.

Først ved en slik beslutning vil det bli behov for en større konsekvensutredning som belyser hvilke virkninger et permanent vindkraftverk vil kunne gi for ulike verdier.

 

Gjeldende planstatus

Arealplan for Longyearbyen planområde, vedtatt av lokalstyret 20.2.2017. 5 Kombinert KNF og område for råstoffutvinning, felt KNFR.

Arealplanen tillater ventilasjonsåpninger, mindre transportveier og masseuttak knyttet til gruvedriften.

 

Du kan sende inn merknader til planarbeidet og tiltak innen 01.04.2024

Innspill og merknader knyttet til planarbeidet og tiltaket merkes med Målemast-Breinosa og sendes skriftlig til isv@lpo.no med kopi til postmottak@lokalstyre.no.

 

Videre saksgang

Vi gjør oppmerksom på at innsendte merknader og innspill til planarbeidet ikke blir besvart direkte. Alle innspill blir kommentert og oversendt til lokalstyre sammen med utarbeidet forslag til endring og del av byggesaksbehandling.

 

Har du spørsmål til planarbeidet?

Ved spørsmål om planarbeidet ta kontakt med plankonsulent, LPO arkitekter v/Ingvild Sæbu Vatn på telefon 995 00 024 eller E-post: isv@lpo.no. Skriftlige henvendelser markeres med Målemast-Breinosa.

 

Dokumenter i saken:

 

 

Send innspill


Ditt innspill til planen vil bli registrert i Longyearbyen lokalstyre sitt sak- og arkivsystem.

Skjul skjema for innspill
Avgrensing mindre endring arealplan - Breinosa

Avgrensing mindre endring arealplan - Breinosa