Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Fastsatt planprogram

Fastsatt planprogram - Temaplan for klima, miljø og energi 2024-2036

Planident: Temaplan

Planprogrammet ble enstemmig vedtatt av Miljø- og næringsutvalget i utvalgsmøte 7.mars.

Planprogrammet  gjør rede for formålet med planarbeidet og setter tydelige rammer for hva temaplanen skal inneholde. Den utdyper hovedtemaene; klima, miljø og energi og beskriver hvordan man skal arbeide helthetlig med temaene gjennom en kunnskapsdel, strategidel og handlingsdel.

Forslag til planprogram for temaplan for klima, miljø og energi 2024-2036 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.11.2022- 12.12.2022.  Det ble mottatt 9 skriftlige innspill til planen. 

Høringsinnspillene gir uttrykk for at planprogrammet og selve temaplanen blir tatt godt imot. Samtlige takker for muligheten til å gi innspill i tidligfase og ønsker å komme med innspill til temaplanen og handlingsprogrammet på et senere tidspunkt. Flere gir også uttrykk for at de ønsker å bidra underveis i planprosessen. Det har kommet mange gode innspill, både til relevant kunnskapsgrunnlag, aktuelle problemstillinger, temaer og opplegg for medvirkning. Flere av innspillene er nå innarbeidet i planprogrammet. Her kan du lese en kort oppsummering av alle innspillene med kommentarer fra LL.

 

 

 

Dokumenter i saken:

Temaplan for klima, miljø og energi