Hvem har stemmerett ved valget?

Norske statsborgere og statsborgere i andre nordiske land har stemmerett dersom de har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og senest 4 uker før valgdagen er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har fylt 18 år innen utgangen av 2019, står innført i befolkningsregistret som bosatt i Longyearbyen 4 uker før valgdagen og 

 • har stått innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen de tre siste årene før valgdagen, eller
 • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i en kommune i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller
 • er registrert med en sammenlagt botid på tre år i Longyearbyen og i en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Manntall
Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. Alle som skal stemme må være innført i manntallet i Longyearbyen.

Du kan også undersøke om du står i manntallet når dette legges ut til offentlig ettersyn (fra ca. 16. september). Det vil bli sendt ut valgkort til alle manntallsførte. Mottar du valgkort betyr dette da også at du er innført i manntallet.

Stemme på forhånd

Det er anledning til å forhåndsstemme i perioden 16. september til og med 4. oktober. Forhåndsstemmegivningen foregår på Infotorget i 2. etasje i Næringsbygget. Åpningstiden er mandag til fredag kl. 08.30 - 15.30.

Velgere som ikke oppholder seg på Svalbard på valgdagen eller i løpet av forhåndsstemmeperioden, og som dermed ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker, kan avgi stemme ved brevpost uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Velgeren er da selv ansvarlig for å avgi stemmen på et tidspunkt som gjør at den kommer inn til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen.

Stemme på valgdagen

Stemmelokalet på valgdagene er i Longyearbyen kulturhus.

Åpningstider:
Søndag 6. oktober kl. 14.00 - 18.00
Mandag 7. oktober kl. 10.00 - 20.00

Hvordan stemme?

Husk å ta med legitimasjon og valgkort når du skal stemme! Velgere som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Valgkortet er ikke gyldig som legitimasjon.

Slik gjør du i stemmelokalet:

 1. Gå til et ledig stemmeavlukke.
 2. Finn stemmeseddelen du vil bruke.
 3. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning på stemmeseddelen).
 4. Brett seddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer.
 5. Gå til avkryssingsbordet. Hold legitimasjon og valgkort klar.
 6. Få stempel på utsiden av stemmeseddelen.
 7. Legg den stemplede seddelen i valgurnen.
 8. Forlat stemmelokalet.

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?
Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Det er ikke adgang til å stryke kandidater.

Ikke være redd for å gjøre endringer. Framgangsmåten står også på stemmeseddelen. Stemmen din blir ikke forkastet selv om du gjør feil!

Slik gir du personstemme:

 • Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidaten du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.
 • Du kan også gi personstemmer til inntil 5 kandidater fra andre partier. Dette gjøres ved å skrive kandidatnavnene i feltet «Kandidater fra andre lister» på stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at om du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti vil en listestemme bli overført til det andre partiet.

Noen av kandidatene på listene står med uthevet skrift, noe som betyr at partiet/ listen har prioritert disse foran de andre kandidatene og gitt dem et såkalt stemmetillegg. Dette stemmetillegget får de uansett om velgerne gir dem personstemme eller ikke.

Hvem blir valgt?

Når stemmene er talt opp, skal valgstyret foreta et valgoppgjør for å finne ut hvor mange representanter hvert parti eller liste får i lokalstyret.

Deretter teller valgstyret opp personstemmene for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt fra hvert parti. Dette gjøres ved at de kandidatene som er ført opp på listene med uthevet skrift gis det stemmetillegget de skal ha. Så telles de personlige stemmene velgerne har gitt kandidatene. De kandidatene som da står med flest personstemmer sammenlagt er valgt. I tilfelle flere får like mange personstemmer, er rekkefølgen på den offisielle valglisten avgjørende.