Saker til behandling:
 
PS   99/22 Longyear energiverk – Organisering av energiområdet til nytt aksjeselskap - virksomhetsoverdragelse
PS 100/22 Gebyrregulativ energiområdet
PS 101/22 Budsjett 2023 og økonomiplan/handlingsprogram 2023-2026
PS 102/22 Forslag om inngåelse av avtale om grunnmatrikkel 22 - mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Longyearbyen lokalstyre
PS 103/22 Longyearbyen lokalstyres 25-årsjubileum
PS 104/22 Vara for barnetalsperson 2022 - 2023
 
I tillegg vil det bli en orientering om "Energiplan Longyearbyen".
 

Saksdokumenter finner du her: Saker til behandling
 

>> Se direktesending på web-tv