Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Manntall og valgkort

For å kunne stemme ved lokalstyrevalget i Longyearbyen den 9. oktober må du stå i manntallet. For å stå i manntallet må du ha meldt flytting til Longyearbyen og være innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen senest 4 uker før valgdagen, dvs. innen 11. september 2023.

Du kan undersøke om du står i manntallet når manntallslisten for Longyearbyen blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Manntallet blir liggende ute på Innbyggertorget i 1. etasje i Næringsbygget fra og med 13. september til og med valgdagen 9. oktober.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet, og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Hvis du ikke mottar valgkort bør du ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre for å sjekke at du står i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret.

Valgstyrets adresse er:
Longyearbyen lokalstyre, Valgstyret, Postboks 350, 9171 Longyearbyen.

Aktuelt