Foreløpig valgresultat for opptellingen ved lokalstyrevalget 2023:

Arbeiderpartiet: 136
Høyre: 113
Venstre: 363
Sosialistisk Venstreparti: 120
Blanke: 54

I tillegg er 20 stemmer lagt til side for opptelling sammen med sent innkomne stemmer.

Totalt: 806 

Endelig valgresultat med kandidatkåring vil ikke være klart før tirsdag 10. oktober etter klokken 17.00.