Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvem kan stemme?

Alle som står oppført i manntallet kan stemme. Reglene for stemmerett er:
 
 1. Stemmerett har enhver norsk statsborger som
  a. vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  b. ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  c. senest fire uker før valgdagen er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.
   
 2. Personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i første ledd, har stemmerett dersom de har vært folkeregistrert bosatt i en norsk kommune de tre siste årene før de ble innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.
   
 3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet på valgdagen

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. Alle som skal stemme må være innført i manntallet i Longyearbyen.

Du kan undersøke om du står i manntallet når dette legges ut til offentlig ettersyn (fra ca. 13. september). Det vil bli sendt ut valgkort til alle manntallsførte. Mottar du valgkort betyr dette da også at du er innført i manntallet.

I 2022 innførte regjeringen krav om tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

Her kan du lese mer på regjeringens nettsider

Aktuelt