Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forhåndsstemme

Det er anledning til å forhåndsstemme i perioden mandag 18. september til og med fredag 6. oktober. Forhåndsstemmegivningen foregår på Innbyggertorget i 1. etasje i Næringsbygget. Åpningstiden er mandag til fredag kl. 10.00 - 15.00. 

Velgere som ikke oppholder seg på Svalbard på valgdagen eller i løpet av forhåndsstemmeperioden, og som dermed ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker, kan avgi stemme ved brevpost uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Du er da selv ansvarlig for å avgi stemmen på et tidspunkt som gjør at den kommer inn til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen.

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg i Longyearbyen. Søknadsfrist er onsdag 4. oktober.

Aktuelt