Åpningstider

  Kiosk/billettsalg Svømmehall Treningsrom
Mandag 17:00 - 21:00 07:00 - 08:00
19:00 - 22:00  

07:00 -  22:30            

Tirsdag 16:00 - 21:00 07:00 - 08:00
19:00 - 22:00
07:00 -  22:30
Onsdag 16:00 - 21:00 07:00 - 08:00
17:00 - 22:00  
07:00 -  22:30
Torsdag 16:00 - 21:00 19:00 - 22:00 07:00 -  22:30
Fredag 16:00 - 20:00 17:00 - 21:00 07:00 -  21:00
Lørdag
13:00 - 17:00
13:00 - 14:00 Babysvøm
14:00 - 17:00

10:00 -  21:00
Søndag 14:00 - 21:00 14:00 - 17:00  10:00 -  21:00

Gjelder fra 4. oktober 2021. Se www.svalbardturn.no for aktivitetet i idrettshallen.

TRENINGSROMMET:

  • Lørdag og søndag vil inngangsdøra kun være åpen i oppsatte åpningstider for treningsrom/svømmehall.
  • For å bruke treningsrommet må man ha gyldig treningskort.
  • Trening foregår på eget ansvar. 
  • Aldersgrense 15 år.
  • Bygget må være forlatt ved oppgitt stengetid

SVØMMEHALLEN:

  • Morgensvømming - Inngangsbillett kan kjøpes på forhånd 
  • Babysvøm lørdager 13:00 - 14:00

Priser i Svalbardhallen

Priser Svalbardhallen 2021:

Priser Svalbardhallen 2021

Kort og billetter kjøpes i kiosken i hallen. Se åpningstid for kiosken.
Morgensvømming: De som ikke har kort kan kjøpe billett dagen før.

Alle kort er personlige og skal ikke lånes bort. Kort som misbrukes blir stengt uten varsel.

Et familiekort kan inkludere 2 voksne og barn som ikke er fylt 15 år.
Person som har fylt 15 år må ha eget kort.
Aldersgrensen i treningsrommet er 15 år.

Det kreves medlemskap i Svalbard Turn for aktivitetene i idrettshallen og spinning. Se egen aktivitetsplan på Svalbard Turn.no

Leie av idrettshall pr. time 670,-
Leie av svømmehall m/badevakt pr. time 876,-
Leie av tråkkemaskin m/fører pr. time 1 246,-
Barnebursdag i hallen 560,-

 

Prices Svalbardhallen

Prices for Svalbard sport center 2021:

Priser Svalbardhallen 2021

Cards and tickets are purchases in the reception/kiosk. See opening hours for the kiosk.
Morning swim: Those who do not have cards, please purchase a ticket in advance.

All cards are personal and can only be used by the owner. In case of misuse, the card will be deactivated without further notice.

Family cards may include two adults and children under age 15.
Persons who has reached the age of 15 must have their own card.
The age limit in the fitness room is 15 years.

For activities in the sports hall or spinning membership in Svalbard Turn is required.

Treningsrommet

Anlegget er en sal med kondisjon- og styrkeapparater.
For å bruke treningsrommet må du ha gyldig treningskort, dette kan kjøpes i kiosken.
Aldersgrense: 15 år.
Treningskortene er personlige og skal Ikke brukes av andre.
Treningsrommet 2015 Foto: Kåre Hovland

Idrettshallen

Hallen kan deles i tre med en lydvegg og en nettheisevegg.
Utstyrt/merket for håndball, basket, fotball, volleyball, badminton og tennis.
Klatrevegg.

Idrettshallen leies ut til skolen på dagtid og til Svalbard Turn på ettermiddag, kveldstid og i helger.
For aktiviteter, se Svalbard Turns hjemmeside.
Åpning av klatrevegg B i Svalbardhallen 18.1.2015

Svømmehallen

Svømmehall med 25 m basseng.

Lørdager fra kl. 13 til 14 tilbys babysvømming, vannet blir varmet opp til dette formålet. Vi oppfordrer øvrige badegjester om å vise hensyn til de små badegjestene.    

Svømmehallen 2015 Foto: Kåre Hovland

Solarium

Solarium

SOLARIUM

Solariumet et åpent alle dager i kioskens åpningstid.

1 kunde pr. time!

Kun solkort benyttes som betaling (Kan kjøpes i kiosken)

 

 

Skytebanen

Pistol

Rifle

Pil og bue

Aktivitet krever medlemskap i Svalbard Turn
Skyting er et av mange tilbud i Svalbardhallen