Fakturaen er sendt til den som står registrert som eier av kjøretøyet i Statens vegvesen sin database pr. 1.januar 2024. 

Hvis du har solgt eller kjøpt kjøretøy etter 1.januar 2024:
Det er eier per 1.januar 2024 som er ansvarlig for at veigebyret for 2024 blir betalt.

Hvis du har solgt kjøretøyet før 1.januar 2024, men likevel mottar faktura for veigebyr må du sjekke følgende:

  • Er salgsmelding sendt til Statens vegvesen?
  • Har ny eier omregistrert kjøretøyet

Hvis kjøretøyet er sendt til fastlandet, vraket eller avskiltet før 1.juli 2024:
For kjøretøy som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1.juli, refunderes ½ gebyr mot innlevering av dokumentasjon. Dokumentasjonen (fraktbrev, kvittering for avregistrering eller vrakmelding), sendes på e-post til oss her.

Hvis kjøretøyet har bruksforbud:
Det må betales veigebyr så lenge kjøretøyet har skilt. Se øvrig informasjon om vraking og avregistrering i punktet ovenfor.

Mottar du faktura fra oss som er feil, ta kontakt på e-post her slik at vi kan rette opp eventuelle feil før saken går til inkasso.

Les mer om Veigebyr og Refusjon av veigebyr for motorvogner som sendes til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli her.