Vurderer du å ta privatisteksamen i noen fag nå i høst?

Da er det viktig at du tar kontakt med skolen før oppmelding, for å avklare muligheten for å avlegge privatisteksamen på Longyearbyen skole.

Du kan melde deg opp mellom 1. - 15. sept. Frist for oppmelding er 15. september kl. 23:55. 

Ved vår videregående avdeling tilbyr vi kandidater å avlegge privatisteksamen i nært samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i Longyearbyen, må FØR de melder seg opp, ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Dersom du melder deg opp til feil skole og ikke har vært i kontakt med oss, må du regne med å måtte avlegge eksamen på denne skolen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må du som privatistkandidat reise til fastlandet for å avlegge eksamen. 

Viktig informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du under Troms og Finnmark fylkeskommune sine nettsider her

For våreksamen melder du deg opp mellom 15. januar og 1. februar. For høsteksamen kan du melde deg opp mellom 1. og 15. september.

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og Finnmark fylke. Videre velger du Eksamenskontoret Troms og Finnmark (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag).

Privatisteksamen i muntlige fag kan avvikles ved Longyearbyen skole kun i høsthalvåret. Avvikling av skriftlige fag tilbys både i høst- og vårhalvåret.
Muntlig-praktisk og praktiske eksamener må avvikles i Tromsø eller annet hjemfylke. I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. 

Betaling

Kortbetaling skjer ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen, vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp. 

Kontaktinformasjon:

Bjørg- Solveig Lindanger, avdelingsleder VG, tlf 906 70 824, E-post

Skoleadministrasjon tlf. 79 02 39 00, E-post

Fraværsgrensen - gjelder for elever i videregående skole

Fra august 2022 vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en av foreldrene for å dokumentere fravær av helsegrunner.
Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer. Dersom eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål). 

For mer informasjon se udir.no sine hjemmesider

Regjeringen klargjør regelverket for skole og barnehage på Svalbard

Regjeringen klargjør nå regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard.

Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av svalbardpolitikken som hele Stortinget har sluttet seg til. Svalbardpolitikken er tydelig på at rettighetene der skal være begrenset sammenlignet med Fastlands-Norge.

Les mer på regjeringen.no

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.