Som en del av digitaliseringsprosessen i LL, har vi i 2019 tatt i bruk Framsikt. Framsikt er ett virksomhetsstyringssystem hvor all rapportering og budsjettering vil foregå.

Vi har nå mulighet til å publisere rapporter både i PDF-format og en mer publikumsvennlig digital versjon.

 

Klikk på linken for å få tilgang til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020.