Som fadderfamilie gir du fastlandselever på vg2 og vg3 et kontaktpunkt og en trygghet hos en vanlig familie. Elevene vil bo på egen hybel. Det er ikke ment å være en stor jobb, men særlig i begynnelsen kan det være hyggelig å kunne komme hjem til en familie. Elevene trenger ofte hjelp til å komme i orden i Longyearbyen og de kan ha spørsmål som de gjerne vil ha svar på. Det er veldig hyggelig om fadderfamilien kan invitere eleven på middag og være litt sosiale gjennom skoleåret. 
 

Ut fra erfaring skrives det ingen formell avtale mellom elev og fadderfamilie, men forventninger og behov avklares gjennom samtaler. 
 

Ta kontakt med skolen ved Bjørg-Solveig Lindanger på tlf 906 70 824, eller epost: bjorg-solveig.lindanger@lokalstyre.no om du har lyst til å høre mer om fadderordningen.