«Stedet mitt» er årets tema for barnehagedagen 12.mars og handler om barnehagens arbeid for å gi barn kunnskap om og erfaring med kulturarven i eget nærmiljø.  

Barnehagen er en viktig kulturarena, det er et sted der barn får kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner og muligheten til å oppleve tilhørighet til eget lokalmiljø. 

På barnehagedagen skal Polarflokken og Kullungen møtes på ungdomsklubben, Kroa og museet. Alle disse stedene viser frem noe av det unike og fantastiske ved kulturen og nærmiljøet her i Longyearbyen.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre.