Longyearbyen lokalstyre benytter SMS-løsningen for å varsle befolkningen i hendelser som truer liv og helse. Meldingen gikk i går til alle som befant seg innenfor mobildekningsområdet i og rundt Longyearbyen.

Under testen, som startet ca. kl. 14.00 onsdag og ble avsluttet kl. 20.00 samme dag, ble det sendt ut nærmere 2500 SMS-er. Testresultatet viser altså at over 99 prosent av de med norskregistrert mobiltelefon mottok meldingen. Videre viser testen at sendingen var vellykket for nesten alle svenskregistrerte mobiltelefoner, mens tallene for eksempel er vesentlig dårligere når det gjelder mobiltelefoner som er registrert i Danmark og Nederland.

Det kan være flere årsaker til at SMS-varselet ikke kom frem til mottakeren i testperioden. Det mest vanlige er at mobiltelefonen har blitt slått av, er uten for dekning eller at mobiltelefonoperatøren har mekanismer som sperrer for masseutsendelser. Det er også utfordrende å ha en flyplass i nedslagsfeltet for masseutsendelsene fordi folk har gått ombord i flyet og slått av mobiltelefonen. Det er derfor forventet at ikke alle mobiltelefoner som er registrert i mobilnettet i Longyearbyen mottar testmeldingen i testperioden.  

Befolkningsvarslingen kommer til å bli testet på nytt onsdag 11. januar 2023. Det er samme dag som Sivilforsvaret tester befolkningsvarslingen på fastlandet.

Dersom du ikke mottok testmeldingen i testperioden er det til god hjelp om du melder fra til Longyearbyen lokalstyre på postmottak@lokalstyre.no. Husk å oppgi ditt mobiltelefonnummer og hvem som er din telefonoperatør.