Beklageligvis har det blitt feil forfallsdato på faktura for veigebyr 2020.

 

AU vedtok i møte 20. mars, sak 18/2020, at forfall på faktura for veigebyr skulle settes til 1. september 2020. Dette som et ledd for å kunne hjelpe de som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon etter Covid-19 restriksjonene. Ved utfakturering feilet beklageligvis dette, slik at forfall ble 29. mai likevel. Dere som har eFaktura eller avtalegiro kan gå i nettbanken og endre forfallsdato selv. Bedrifter, offentlige etater og personer som har betalingsevne oppfordres til å betale innen forfallsdato som står på faktura. Longyearbyen lokalstyre beklager det inntrufne.

Ved spørsmål send mail til okonomi@lokalstyre.no.